Będzie REFORMA szpitali! Czy to oznacza KONIEC kolejek?

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe ustawy, które mają zreformować szpitale i jakość świadczeń. Pieniądze z funduszu modernizacji szpitali mają zostać przeznaczone na opiekę długoterminową dla osób starszych.

 

Planowane reformy mają poprawić dostępność do świadczeń dla obywateli. Planowana jest modernizacja i rozwój polskiej sieci szpitalnictwa.

 

(…)pomysł na rozwój szpitalnictwa w Polsce rzeczywiście jest fundamentalnie inny niż te, które były przedstawiane wcześniej, niż te pomysły, które w zasadzie oznaczały ograniczanie dostępności do usług publicznych – poinformował Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

– Chcemy te jednostki absolutnie utrzymać i modernizować poprzez wymianę sprzętu, poprzez wymianę łóżek, poprzez wymianę respiratorów, z czym mieliśmy do czynienia, czy innego zaawansowanego sprzętu technicznego. To wszystko dzieje się na bieżąco – dodał minister.

 

Rozbudowana ma zostać baza łóżek do opieki długoterminowej. Dzięki temu na oddziały geriatri będzie mogło trafić więcej osób, którzy nie są samodzielni, lub nie mogą się nimi zająć bliscy. Dodatkowe wsparcie otrzyma ratownictwo medyczne. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 900 milionów złotych.

 

Wszystkie te elementy muszą mieć kryterium, funkcje celu i jest nim zapewnienie opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, o której może wypowiedzieć się pacjent – nie tylko kryteria kliniczne, ale też odczucie pacjenta. Będzie to miało o tyle znaczenie, że podmioty, które będą w stanie zapewnić pacjentom wysoką jakość kliniczną, stosunkowe dobre samopoczucie i komfort, będą dodatkowo nagradzane – podsumował minister Adam Niedzielski

 

Źródło: Bankier

Zdjęcie: Pixabay

Komentarze