Chcą wprowadzić karę śmierci za akty homoseksualne! Europosłowie PiS nie widzą w tym nic dziwnego…

Kara śmierci za „akty homoseksualne”. Pomysł tak drastyczny, że zajął się nim na ostatnim posiedzeniu Parlament Europejski, który wydał w tej sprawie rezolucję potępiającą takie rozwiązanie. Ale kilkunastu polskich europosłów z PiS wstrzymało się od głosu.

Karę śmierci za homoseksualizm rozważa rząd Ugandy. Co prawda rzecznik prezydenta Ugandy Museveni wydał oświadczenie, w którym zaprzecza, że władze tego kraju mają zamiar wprowadzić w życie nowe przepisy, to jednak Parlament Europejski wezwał rząd Ugandy do wstrzymania się z tego typu rozwiązaniami.

Parlament Europejski wyraża ubolewanie z powodu prób zastosowania kary śmierci w każdych okolicznościach i przypomina rządowi Ugandy o jego zobowiązaniach wynikających z prawa międzynarodowego i (…) wzywa go do poszanowania powszechnych praw człowieka. Posłowie wzywają również delegację UE w tym kraju do dalszego uważnego monitorowania sytuacji osób LGBTI oraz do aktywnego wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka na tym terenie – czytamy w rezolucji Parlamentu Europejskiego.

Stanowisko zostało poparte w głosowaniu przez 521 europosłów. Co zadziwiające wśród tych, którzy wstrzymali się od głosu znajdujemy następujące nazwiska: Bielan, Brudziński, Czarnecki, Fotyga, Jaki, Jurgiel, Karski, Kempa, Kopcińska, Krasnodębski, Mazurek, Rafalska, Rzońca, Szydło, Waszczykowski, Zalewska.

Swojego zdziwienia z postawy części polskich europosłów nie ukrywa Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Nie jestem w stanie zrozumieć jak nie można potępić najnowszych pomysłów legislacyjnych w tym państwie – pisze Bodnar.

Anna Lis

Komentarze