Co Kongres USA zrobi w sprawie Kaszmiru…?

Sprawa Kaszmiru ma szansę powrócić. Dwoje kongesmenów wezwało Indie o „zniesienie ograniczeń w zakresie komunikacji i masowych zatrzymań” w kontrolowanym przez Indie Kaszmirze.

Rząd Indii został wezwany do zachowania wolności religijnej dla wszystkich mieszkańców kontrolowanego przez Indian Kaszmiru. Członkowie Kongresu stwierdzili, że „uznają wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stoi rząd Indii w Dżammu i Kaszmirze, oraz ciągłe zagrożenie sponsorowanym przez państwo terroryzmem transgranicznym”.

W rezolucji stwierdzono, że odrzucają  arbitralne aresztowania, użycie nadmiernej siły wobec ludności cywilnej oraz tłumienie pokojowych przejawów sprzeciwu jako proporcjonalne reakcje na wyzwania bezpieczeństwa.

Zwrócono się tu do rządu indyjskiego o poszanowanie praw człowieka i przestrzeganie międzynarodowych przepisów dotyczących praw człowieka. Wezwano także New Delhi o zezwolenie obserwatorom praw człowieka i dziennikarzom na swobodne działanie w kontrolowanym przez Indian Kaszmirze.

Indie latem 2019 roku jednostronnie zlikwidowały autonomiczny status części Dżammu i Kaszmiru. Ograniczyły swobodę poruszania się i odcięły dostęp do telefonów i internetu w Kaszmirze, wprowadzając tam setki tysięcy żołnierzy.Indie tłumaczyły się, iż ich celem było powstrzymanie Pakistanu.

Rezolucja wzywa Indie do „szybkiego uwolnienia arbitralnie zatrzymanych osób”.Rezolucja uważa, że istnieją dowody fotograficzne wskazujące, na to że osoby zatrzymane były zmuszone podpisać poręczenia zabraniające im składania oświadczeń i udziału w działaniach politycznych jako warunek ich uwolnienia.

Konstytucja Indii chroni prawa wszystkich obywateli do wolności religii, wypowiedzi i słowa oraz do równego traktowania przed prawem. Rezolucja potępia różnie rozumianą przemoc na tle religijnym, w tym także wobec mniejszości religijnych. 

Indie zapewniają, iż cofnięcie specjalnego statusu Dżammu i Kaszmiru było jego suwerenną decyzją i nie może zaakceptować żadnej ingerencji w wewnętrzne sprawy. Zdaniem rządu Indii zniesienie art. 370 leży w interesie mieszkańców Dżammu i Kaszmiru.

Jest to druga taka rezolucja w Kongresie USA w sprawie Kaszmiru. Pierwsza, wprowadzona była 21 listopada, niestety nie uzyskała nawet jednego wspierającego.

Mimo wielu wysiłków od 5 sierpnia, grupie udało się pozyskać zaledwie trzech prawodawców, w tym jednego spoza ich kręgu.

Komentarze