Co z prawem jazdy w czasie epidemii? Jest OFICJALNE stanowisko!

Co z prawem jazdy w czasie epidemii? Czy jest dłużej ważne? Jest oficjalne stanowisko! Co w nim napisano?

Czy prawo jazdy, które straciło ważność np. 10 listopada, zachowuje ważność w czasie epidemii?

– Tak, zgodnie przepisami tzw. Tarczy antykryzysowej ważność tego dokumentu jest zachowana w czasie epidemicznym – wyjaśnia Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zobacz także: Znana dziennikarka w MAJTKACH na mrozie! OSZALAŁA?

Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień oraz wpisów związanych z kierowaniem pojazdami jest uregulowane w ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 568).

Fot. Pixabay

– Przepis, który ma zastosowanie w tej sytuacji (art. 15zzzw) został dodany powyższą ustawą do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 1842 t.j., 2112, 2113, 2123, 2157 i 2255). W treści art. 15 zzzw przyjęto, że w przypadku, gdy ważność prawa jazdy czy też uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później – napisał rzecznik.

Co to tak naprawdę oznacza?

Terminowe prawo jazdy jest po prostu ważne odwołania stanu epidemii. Trzeba jednak pamiętać o limicie 60 dni na załatwienie formalności, w tym też badań lekarskich i psychologicznych, a także wymianę prawa jazdy.

Zobacz także: SKANDAL ze szczepionkami na koronawirusa! Sprawa jest już badana!

  • Fot. Pixabay
  • Źródło: RPO

Komentarze