Europejski Bank Klimatyczny to przyszłość UE

W środę 11 grudnia Parlament Europejski zbierze się by poświęcić uwagę problematyce „Europejskiego Zielonego Ładu”. Jest to przewodni projekt nowej Komisji Europejskiej. Dzięki niemu Europa jako pierwszy kontynent na świecie, może osiągnąć neutralność klimatyczną.

Podczas sesji przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans przedstawią projekt posłom do PE i wysłuchają ich uwag.

Celem pierwszego europejskiego prawa o klimacie będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku. Chodzi tu o emitowanie mniejszej ilości CO2 i pozbycia się go z atmosfery. Równie ważny jest tu rozwój czystszych źródeł energii i ekologicznych technologii. Pomoże nam to produkować, transportować, konsumować i żyć w bardziej przyjazny sposób dla środowiska. Oznacza to przejście na gospodarkę o  zamkniętym obiegu i ochronę różnorodności biologicznej.

Komisja Europejska informuje, iż został on zaprojektowany w taki sposób, by żadna osoba ani żaden region nie zostały pozostawione w tyle w procesie nadchodzącej wielkiej transformacji.

Pod koniec listopada założenia  „Europejskiego Zielonego Ładu” zostały wysłane do przedstawicieli państw członkowskich w Brukseli. Można tam znaleść informację, iż „europejskie prawo klimatyczne”, w którym zapisano cel neutralności klimatycznej na rok 2050, zostanie przedłożone do marca 2020 roku. Sprawa zrównoważonego rozwoju ma zostać włączona do wszystkich obszarów polityki. W praktyce oznacza to, że Bruksela będzie dążyć do wyzbycia „niespójnych przepisów, które zmniejszają skuteczność w realizacji zielonego ładu”.

Obejmuje to również aspekty finansowe. Komisja chce dokonać nadzoru praktyk w zakresie „zielonego budżetowania”, zarówno w UE, jak i na poziomie krajowym. By tak się stało, w czerwcu 2020 roku zostanie przedłożony „plan działania w zakresie finansowania ekologicznego”.

W Brukseli prowadzi się rozmowy o tym, że UE zamierza zreformować przepisy dotyczące informacji o żywności. To wszystko by „poprawić jakość informacji dla konsumentów”. Dokona również przeglądu aktów prawnych dotyczących środowiska aby „wyeliminować wszystkie źródła zanieczyszczeń”.

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE wysłała list w sprawie projektu „Europejskiego Zielonego Ładu”. Wiceszefowa frakcji S&D Miriam Dalli komentuje te sprawę w ten sposób: „Musimy mieć pewność, że to przedsięwzięcie się powiedzie. Chcemy upewnić się, że to, w co naprawdę wierzymy, zostało uwzględnione. Chcemy mieć Europejski Zielony Ład, który sprawi, że nasze gospodarki osiągną neutralność klimatyczną do 2050 roku.”

Komentarze