Niezwykłe odkrycia na temat alkoholu! Już sam KSZTAŁT kieliszka może…

alkoholu

Niewątpliwie słyszeliście nie raz, że nie powinno się mieszać różnych rodzajów alkoholu, bo może się to źle skończyć dla naszego zdrowia. Ostatnie badania pokazują, że powinniśmy uważać nie tylko na to co pijemy, ale również na to z czego pijemy.

Okazuje się, że kształt kieliszka może wpłynąć na szybkość, z jaką pijemy alkohol. Bristol’s School of Experimental Psychology przeprowadziła badanie na 160 osobach w wieku od 18 do 40 lat, pijących alkohol przy okazji wieczorów z przyjaciółmi, czy imprez, ale nie uzależnionych od alkoholu.

Rezultaty pokazały, że uczestnicy badania pili alkohol dwa razy wolniej z kieliszka o prostych bokach niż z zaokrąglonych kieliszków, w stylu kufli piwnych. Nie było natomiast różnicy w szybkości picia w przypadku, gdy drinki były bezalkoholowe.

alkoholu
Unsplash

Badacze postawili zatem tezę, że powodem tej różnicy może być fakt, że trudniej ocenić ilość płynu, patrząc na zaokrąglony kieliszek. Trudniej zatem stwierdzić, kiedy wypiło się już połowę drinka. Aby zweryfikować tę tezę zorganizowano następne zadanie, podczas którego uczestnicy oglądali zdjęcia z różną zawartością płynu. Następnie mieli ocenić, w których kieliszkach znajduje się go więcej.

Okazało się, że wystąpiło dużo więcej błędów w ocenie ilości płynu w przypadku zaokrąglonych kieliszków. Poziom błędu został skojarzony z szybkością picia. Osoby, których poziom błędu w ocenieniu ilości pozostałego płynu był największy, miały skłonność do szybszego picia alkoholu. Szybkość opróżniania kieliszków, wiąże się z ilością drinków wypitych podczas jednego wieczoru.

Rozpowszechnianie rezultatów badania może zatem przyczynić się do większej samokontroli pijących, a tym samym do przeciwdziałania alkoholizmowi.

Źródło: CNN

Zdjęcia: Unsplash

Komentarze