Oficjalna decyzja Trybunału. 500 Plus ZOSTANIE ODEBRANE…

500 plus w 2020 roku. Jak będzie wyglądał w nadchodzącym roku sztandarowy program PiS-u mający wspierać polskie rodziny? Czy program zostanie zlikwidowany lub zostaną wprowadzone jakieś ograniczenia? Co się zmieni w 500 plus od 2020 roku?

Nie jest to tajemnicą, iż Polacy pobierający świadczenie 500 plus i jednocześnie Kindergeld, czyli niemieckie 500 plus. Od 2020 roku będą otrzymywać mniej pieniędzy.

Polskie 500 plus i niemieckie Kindergeld to świadczenia tego samego rodzaju i nie mogą być pobierane w tym samym czasie.

Niemiecki Federalny Trybunał Finansowy z Monachium podjął decyzję, że wypłacane w Niemczech świadczenie na dzieci ma zostać pomniejszone o sumę świadczenia 500 plus otrzymywanego w Polsce.

Kindergeld to świadczenie, które przysługuje na każde dziecko. Od 1 lipca 2019 roku rodzina w Niemczech otrzymuje 204 euro na pierwsze i drugie dziecko, 210 euro na trzecie i 235 euro na każde kolejne dziecko. Najuboższe rodziny mogą wnioskować też o dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag do 185 euro miesięcznie.

500 plus i świadczenia zza granicy?

Świadczenia rodzinne podlegają tak zwanej koordynacji świadczeń.Polega to na tym, iż pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma to państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. Jeżeli tylko jeden z rodziców pracuje to świadczenia wypłaca kraj, w którym pracuje opiekun.

Jeśli działalność zawodowa wykonywana jest przez obojga rodziców i to w dwóch różnych krajach, to pierwszeństwo w wypłacie świadczenia ma to państwo, w którym mieszkają dzieci.

Komentarze