Ogromny wzrost PKB per capita w Polsce! Co się dzieje?

W ciągu 25 lata uczestnictwa Polski w OECD, nasz kraj zanotował dynamiczny wzrost gospodarczy. PKB per capita z poziomu 40% w roku 1996 wrósł do prawie 70% w roku obecnym.

 

OECD była pierwszą instytucją integracyjną świata zachodniego, do której Polska dołączyła po upadku komunizmu w 1989 roku.

Przystępując do OECD, polskie PKB per capita stanowiło 40 proc. średniej państw OECD, dziś wynosi blisko 70 proc. W ostatnim 20-leciu w UE osiągnęliśmy największy wzrost udziału w wytwarzaniu PKB – zaznaczał Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii na konferencji z okazji przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 

Pomoc OECD

Wszystko, co nasza gospodarka w ostatnich latach osiągnęła, możemy zawdzięczać także OECD, która pomogła nam opracować reformy gospodarcze, polityczne, edukacyjne oraz zatrudnienia. Od tego czasu nasz PKO per capita wzrósł ponad czterokrotnie. Rozwój naszego kraju może być inspirujący dla innych państw satelickich ZSRR, które obecnie szukają swojej drogi rozwoju.

 

Wyzwania na przyszłość

Aby rozwijać się równie dynamicznie w kolejnych latach, nasz kraj musi rozwiązać kilka bardzo pilnych spraw. Trzeba nadal zwiększać produktywność i PKB na głowę mieszkańca. Dokonać tego można przez zwiększenie innowacyjności i zniwelowanie niedoborów wykwalifikowanych pracowników.

Dzięki podjętym w odpowiednim czasie przez polski rząd środkom zaradczym Polska zdołała złagodzić negatywny wpływ pandemii na gospodarstwa domowe i firmy, co pozwoliło jej odbudować PKB- dodaje sekretarz generalny OECD Mathias Cormann.

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to instytucja o zasięgu międzynarodowym, która skupia 37 wysoko rozwiniętych państw świata. Wspiera swoje państwa członkowskie w zwiększaniu dobrobytu i standardu życia. Organizacja stawia na rozwój światowego handlu i równomiernego rozwoju światowego.

 

Źródło: PAP / forsal.pl

Zdjęcie: Pixabay

Komentarze