Polski Ład likwiduje kartę podatkową! Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Polski Ład to szereg ustaw i rozporządzeń, które w zamyśle mają pomóc i uprościć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Realia nie są jednak takie kolorowe, w ostatnim czasie rząd, bez rozgłosu, stara się zlikwidować jedną z form opodatkowania dla przedsiębiorców. Od nowego roku nie będzie można skorzystać z najłatwiejszej formy rozliczenia z fiskusem – karty podatkowej.

 

Obecnie korzysta z niej ponad 104 tysięcy przedsiębiorców, czyli jakieś 5% wszystkich. Mogli z niej skorzystać podatnicy prowadzący określony rodzaj działalności oraz nieprzekraczający wskazanej w ustawie liczby zatrudnianych osób. Od stycznia 2022 nie będzie można deklarować takiego rozliczania.

 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym – brzmi projekt ustawy.

 

Z karty podatkowej mogli skorzystać osoby prowadzące następującą formę działalności:

 

 1. usługową lub wytwórczo-usługową, przy zatrudnieniu limitowanym poziomie zatrudnienia,
 2. usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 3. usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 4. gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 5. w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 6. w zakresie usług rozrywkowych,
 7. w zakresie pozostałych usług – prowadzoną przez osoby fizyczne, w tym rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne,
 8. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
 9. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych w związku ze świadczonymi usługami,
 10. w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi
 11. w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny,
 12. w zakresie usług innych nigdzie nie indziej nie wymienionych – w zakresie działalności usługowej katalog usług objętych opodatkowaniem kartą jest otwarty. Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, to usługi w pojęciu PKWiU. Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące zatrudnienia (brak dozwolonego zatrudnienia), prawie 40 punktowy katalog wyłączeń z opodatkowania w ramach tego otwartego katalogu oraz względnie wysoką stawkę podatku (od 2179 zł do 5099 zł).

 

Źródło: Ministerstwo Finansów / Bankier.pl

Zdjęcie: Pixabay

 

 

Komentarze