W Polsce pogłębia się kryzys demograficzny! Co się dzieje?

Demografia w Polsce od wielu lat uznawana jest za jedną z najgorszych na świecie. Problem nieudolnie starały się rowiązać wszystkiego rządy, jednak z marnym skutkiem. Kryzys stale się pogłębia.

 

Rekordowy spadek ludności Polski

 

Ostatnie 12 miesięcy było rekordowe pod względem liczby zgonów i narodzin. W naszym kraju ubyło 204 tysiące ludzi, czyli miasto wielkości Sosnowca. Suma zgonów wyniosła 538,6 tysięcy, przy jednoczesnych narodzinach 334,6 tysięcy dzieci. Główny Urząd Statystyczny szacuje liczbę mieszkańców Polski na 38 milionów 151 tysiące osób. Sam współczynnik urodzeń spadł o 0,7 punkta procentowego i wynosi 8,8 promila.

 

Średnia długość życia w dół

 

Specjaliści z Polskiej Akademii Nauk w swoim opracowaniu „Pandemia i jej skutki zdrowotne i demograficzne” wykazali, że za aż 93,8% nadliczbowych zgonów odpowiadają osoby od 60 lat w górę. W minionym roku nastąpiło też znaczne skrócenie średniej trwania życia o 1,46 roku dla mężczyzn i 1,04 roku dla kobiet.

 

Eksperci krytykują walkę PiS z kryzysem demograficznym

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej przygotowało dokument Projekt Strategii Demograficznej 2040, który miał ukazać wszystkie problem związane z demografią w Polsce. Eksperci z Polskiej Akademii Nauk wprost krytykują ten dokument, zarzucając rządzącym, że widzi tylko problem z dzietnością. Według specjalistów nie ma żadnych zapisów na tamat migracji zewnętrznych i zagranicznych. Największy zarzut PAN kieruje w stronę transferów finansowych, które według autorów są najważniejsze. Nie ma żadnych zapisów o rozwoju sektora usług społecznych. Eksperci PAN mówią wprost o szkodliwości dokumentu.

 

Znacznie lepszym niż rozdawnictwo i regulacje sposobem na zmniejszenie materialnej niepewności wśród młodych będzie zapewnienie Polsce dynamicznego rozwoju gospodarczego, a drogą ku temu jest uproszczenie i ustabilizowanie prawa gospodarczego, podatkowego i prawa pracy. Chodzi o to, by wszyscy Polacy, a nie tylko wybrane grupy, czuli, że ich status materialny ulega poprawie, a niepewność przyszłości maleje -dodają eksperci z Warsaw Enterprise Institute

 

Źródło: Money.pl

Zdjęcie: Pixabay

Komentarze