Będziemy pracować krócej? Rewolucja w prawie pracy już za chwilę

Sejm-zmianami-Kodeksie-pracy

Dodatkowe urlopy, więcej przerw, mniej godzin do przepracowania – Sejm pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy.

W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Musimy bowiem wprowadzić do polskiego prawa przepisy dwóch unijnych dyrektyw. A to oznacza rewolucję w polskim prawie pracy!

Co nam szykują posłowie? Praca z domu, w tym okazjonalna, nowe rodzaje urlopów i zmodyfikowane zatrudnienie na okres próbny — to tylko przykładowe zmiany. Mają wejść w życie w 2023 r. Niektóre już dosłownie za chwilę – w marcu. Zatrudnieni zyskają m.in. lepszą ochronę przed zwolnieniem, a firmy — jednoznaczne prawo do weryfikowania trzeźwości pracowników.

Sejm-zmianami-Kodeksie-pracy
Dodatkowe urlopy, więcej przerw, mniej godzin do przepracowania – Sejm pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy. 
Fot. Pixabay

Sejm pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy. Sprawdź co to oznacza dla pracowników? Jakie będą najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2023 r.? Oto one:

 • Dodatkowe urlopy: opiekuńczy i z powodu „siły wyższej”
 • Dłuższy urlop rodzicielski
 • Wypowiedzenie umowy na czas określony tylko z podaniem przyczyny i zmiany w umowach na okres próbny
 • Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 lat
 • Większy zasiłek macierzyński
 • Pracujesz dłużej? To masz więcej przerw
 • Wolność pracy i równoległe zatrudnienie
 • Praca zdalna – pracodawca zwróci za prąd i Internet
 • Trzydniowy weekend albo 7 godzin dziennie

Co oznaczają poszczególne zmiany? Poniżej wyjaśniamy.

Dodatkowe urlopy: opiekuńczy i z powodu „siły wyższej”

Dodatkowy bezpłatny urlop opiekuńczy będzie przysługiwał pracownikom, którzy muszą zaopiekować się dzieckiem lub innym członkiem rodziny (np. rodzicem, mężem lub żoną). Ma być udzielany na wniosek pracownika i trwać maksymalnie pięć dni w ciągu roku.

Nowe przepisy wprowadzają także dodatkowy urlop z powodu „siły wyższej”, to dwa dni robocze lub 16 godzin urlopu spowodowanego działaniem siły wyższej. Co to jest ta siła wyższa? To np. nagły wypadek, choroba. Ale, i to warto wiedzieć, urlop ten ma być płatny w wysokości 50 procent wynagrodzenia.

Dłuższy urlop rodzicielski

Wydłużeniu ulegnie także urlop rodzicielski – o 9 tygodni. Oznacza to, że w przypadku urodzenia jednego dziecka rodzicowi będzie przysługiwało nie 32 a 41 tygodni. W przypadku porodu mnogiego będzie to 43 zamiast 34 tygodni. Dłuższy urlop rodzicielski będzie można wykorzystać w maksymalnie pięciu częściach do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 lat. Dziewięć tygodni z tego urlopu będzie możliwe do wykorzystania wyłącznie przez ojca.

Zmiany dotkną także osoby chcące skorzystać z urlopu ojcowskiego. Będą musiały się pośpieszyć, bo z przysługującego im dwutygodniowego odpoczynku skorzystają jedynie przez 12, a nie – jak dotychczas – 24, miesiące od narodzin dziecka.

Wypowiedzenie umowy na czas określony tylko z podaniem przyczyny i zmiany w umowach na okres próbny

To jedna z największych zmian w przepisach kodeksu pracy. Pracodawca będzie miał obowiązek podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy na czas określony. Dotychczas pracodawca mógł rozwiązać taką umowę bez wyjaśnienia powodów swojej decyzji.

Zmienią się również przepisy co do umów na okres próbny, a pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny) będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie miał miesiąc na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 lat

Kolejna nowość to elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 lat (do tej pory dotyczyło to rodziców dziecka do 4 lat). Nowe przepisy mają także nie pozwalać pracodawcy zlecania takim pracownikom pracy w nocy, wysyłania ich w delegację czy ustalania nadgodzin bez ich zgody.

Większy zasiłek macierzyński

Przepisy Unii Europejskiej nakazują wprowadzenie 70-procentowego zasiłku za cały okres trwania urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. Dzisiaj matka korzystająca z tego przywileju może liczyć na 100 proc. zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu i 60 proc. za cały pozostały okres.

Pracujesz dłużej? To masz więcej przerw

Wprowadzone zostaną także dodatkowe przerwy, które będą wliczane do czasu pracy. Obecnie dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, a pracownik ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Najnowsze zmiany wprowadzą:

 • drugą przerwę trwającą co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin,
 • trzecią przerwę trwającą co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin.

Wolność pracy i równoległe zatrudnienie

O czym mowa? Pracownik zyska prawo do równoległego zatrudnienia. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Niedopuszczalne będzie również poddawanie pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu.

Praca zdalna – pracodawca zwróci za prąd i Internet

W znowelizowanym kodeksie pracy pojawi się definicja pracy zdalnej i związane z nią obowiązki i przywileje. Wśród przywilejów pracowniczych ma znaleźć się m.in. pokrycie przez pracodawcę kosztu energii elektrycznej oraz opłaty za Internet za okres wykorzystywany przez pracownika w godzinach pracy.

Trzydniowy weekend albo 7 godzin dziennie

Posłowie pracują nad projektem ustawy skracającym tygodniowy czas pracy z 40 do 35 godzin. Będziemy pracować krócej?

Zobacz również:

https://wyborcza24.pl/paliwa-za-chwile-zdrozeja-nawet-kilkanascie-groszy-na-litrze/

Komentarze