Duży wzrost Ukraińców na polskim rynku pracy.

Zdaniem specjalistów, co piąta polska firma zatrudnia Ukraińców. Łączna liczba pracujących w Polsce cudzoziemców, wzrosła blisko pięciokrotnie. Potwierdziły to badania, przeprowadzone w ostatnim czasie przez agencję Bloomberg.

Brak rąk do pracy

Większość cudzoziemców, którzy odprowadzają składki ZUS to Ukraińcy. Jest to blisko 600 tys. osób. Ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat systematycznie wzrasta. Chociaż Unia otwiera kolejne granice, i tak Polska cieszy się opinią miejsca, w którym naszym sąsiadom zza wschodniej granicy, pracuje się najlepiej. Obecnie w Polsce Ukraińcy stanowią blisko 75% zarejestrowanych cudzoziemców.

W liczbach prezentuje się to następująco: na 38 mln. Polaków, 1,5 mln. stanowią Ukraińcy.
Bezrobocie w Polsce znajduje się ostatnio na rekordowo niskim poziomie, bo wynosi jedynie 3,8%. Od dwóch lat przyrost gospodarczy waha się na poziomie ok 5%. Dla porównania warto przytoczyć dane z 2004 roku, kiedy to wstępując do UE, z kraju wyjechało ok. 2 mln obywateli. Były to emigracje w celach zarobkowych.

Komentarza do sytuacji udzielił Adam Glapiński, prezes NBP: „Niektórzy przewidywali, że na rynku pracy będzie więcej problemów, w tym dodatkowe podwyżki płac. Okazało się, że firmom udało się zwiększyć zatrudnienie, ponieważ nie ma barier ani w napływie lokalnych pracowników, ani pracowników z Ukrainy”.

/Katarzyna Goch

Komentarze