Dyrektorka ZWOLNIONA za przyjęcie uczniów!

Łódzka szkołą podstawowa z oddziałami sportowymi musiała zwiększyć ilość uczniów przyjmowanych do klas pierwszych. Szkoła ruszyła dopiero we wrześniu 2018 roku. Powstała ona na miejscu wygaszanego gimnazjum.

Liczba uczniów przekroczyła pewne limity i w związku z tym wojewoda zadecydował o odwołaniu dyrektorki łódzkiej placówki.

Kumulacja roczników – gdzie znaleźć miejsce?
Wkrótce dojdzie do kumulacji przyjmowania uczniów do klas pierwszych, tym razem szkół średnich. Chociaż nie są to roczniki mieszczące się w znacznym wyżu demograficznym, to i tak z pewnością licea, technika i szkoły zawodowe nie są w pełni przygotowane do tej sytuacji.
Dyrektor łódzkiej placówki została odwołana w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, za źle przeprowadzoną rekrutację.

W uzasadnieniu decyzji, wystosowanym przez prezydenta Łodzi, czytamy, że powodem odwołania pedagoga było „wchodzenie w zakres kompetencji organu prowadzącego przez samowolne działania, powodujące zwiększenie liczby uczniów w oddziałach ponad limit, wskazany w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli”.

Rozporządzenie, o którym mowa, zakłada przyjęcie do danej klasy 25 dzieci. Tymczasem zostało przyjętych 28 osób. Podczas spotkania na radzie miasta pani dyrektor podkreśliła, że to ona odpowiada za funkcjonowanie szkoły i ilość uczniów w klasach. Łódzkie władze zadecydowały o zwolnieniu dyrektorki, ponieważ ta podobno wkraczała w obszar ich kompetencji.

Komentarze