ODSZKODOWANIA dla klientów PKO BP!

Klienci PKO BP otrzymają rekompensaty publiczne. W tym celu został już wydany oficjalny komunikat. Niestety, rekompensaty będą wypłacane jedynie przez krótki okres czasu, więc jeśli chcesz je otrzymać, musisz się pospieszyć.

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wynikiem decyzji z dnia 27 sierpnia 2018 roku, klienci PKO BP mogą podpisać ze swoim bankiem bezpłatne porozumienie, które potwierdzi aktualnie obowiązujące regulaminy i taryfę. Zostanie im również wydana tzw. rekompensata publiczna. Ma ona stanowić swego rodzaju zadośćuczynienie dla osób, którym przekazywano w latach 2014- 2016, informacje na temat zmianach w tabelach opłat i prowizji.

Oficjalny komunikat PKO BP brzmi następująco:

„Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK nr RBG – 11/2018 klienci PKO Banku Polskiego:
a) którym w latach 2014 – 2016 bank przesyłał informacje o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji, a także

b) którym w latach 2014 – 2016 bank przesyłał informacje o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat bez wskazania podstaw prawnych oraz okoliczności faktycznych tych zmian, i których będzie wiązać z bankiem umowa o usługę płatniczą mogą skorzystać z rekompensat publicznych.
Dokładne daty wypłacania rekompensat oraz ich formy, klienci znajdą na stronie głównej PKO BP.

/Katarzyna Goch

Komentarze