Parada Schumana pod hasłem „Wybieramy Europę!”

Ulicami warszawy przeszła parada Schumana. 11 maja po raz kolejny obywatele manifestowali swoje poparcie dla Unii Europejskiej. Przemarsz został zorganizowany z okazji Dnia Europy. Hasłem przewodnim tego roku było stwierdzenie „Wybieramy Europę!”

Zachęcanie do udziału w wyborach

Organizatorzy parady podkreślają, że nie ma ona związku z żadną z partii politycznych. Sama idea przemarszu opiera się na upowszechnianiu idei i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. Osoby odpowiedzialne za przebieg parady prosiły uczestników o brak haseł związanych z obecną sytuacją polityczną w Polsce. Nie można było również propagować żadnych organizacji stricte związanych z polityką.

Dzień Europy to nie tylko sama parada. Zostało również zorganizowane miejsce zwane miasteczkiem Schumana, gdzie dyskutowano i wymieniano informacje i doświadczenia, a także można było oglądać prezentacje najciekawszych inicjatyw zorganizowanych przez organizacje pozarządowe. Na miejscu można było również spotkać ekspertów, wziąć udział w licznych konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, a także zagrać w różnego rodzaju gry edukacyjne.

Tego typu inicjatywy przybliżają nieco szerszemu gronu osób ideę funduszy europejskich oraz samego członkostwa w unii. Można porozmawiać i podyskutować z ekspertami, poznać osoby odpowiedzialne za wiele inicjatyw, a także dowiedzieć się, z jakich dofinansowań można jeszcze skorzystać.

/Katarzyna Goch 

Komentarze