Polska ZNOWU spadła w tym rankingu! Chodzi o…

Polska znowu spadła w w rankingu Doing Business 2020. Ranking ten ocenia kraje pod kątem najbardziej przyjaznych biznesowi regulacji. Nasz kraj zajął bardzo odległe, bo… 40 miejsce w tym roku. W zeszłym uplasowaliśmy się na pozycji 33, natomiast dwa lata wstecz na 27.

Byliśmy oceniani przez ekonomistów Banku Światowego w 10 obszarach. Okazuje się, że nasz kraj najlepiej wypadł w obszarze handlu zagranicznego – w tej kategorii Polska otrzymała najwyższą ocenę, 100 punktów, co dało nam pierwsze miejsce ex aequo z innymi krajami. Słabiej wypadliśmy w kategorii rozwiązywania kwestii niewypłacalności oraz uzyskiwania kredytów. 

Specjaliści ocenili, że najgorszej wypadamy w obszarze, który oceniał łatwość otwierania nowego przedsiębiorstwa oraz rejestracji nieruchomości. W rankingu Doing Business 2020 Bank Światowy przyznał Polsce 76,4 pkt na 100, co spowodowało, że uplasowaliśmy się na 40 miejscu!!!

Jak do rankingu ustosunkowało się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii? Oto odpowiedź, którą wysłano do redaktorów Business Insider Polska. Pismo dotyczyło przyczyny spadku Polski w wyżej wymienionym rankingu. 

Wydłużenie czasu potrzebnego na zarejestrowanie przeniesienia własności nieruchomości – to główny powód, dla którego spadła pozycja naszego kraju w rankingu Doing Business 2020. Jest to prawdopodobnie związane z boomem na rynku nieruchomości oraz bezprecedensową liczbą wniosków składanych przez obywateli ws. przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

Mimo spadku, naszą lokatę wciąż można jednak uznać za dobrą. Zestawienie to uwzględnia przecież w sumie 190 gospodarek. Polska znalazła się na 15. miejscu wśród państw UE, przed takimi krajami, jak Holandia, Belgia czy Włochy. Uzyskaliśmy też najlepszą lokatę wśród państw Grupy Wyszehradzkiej.

Ważne jest również to, że umożliwienie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność to reforma, której beneficjentami jest ponad 2,5 mln Polaków. Mogą oni uzyskiwać prawo własności do gruntów, na których znajdują się ich mieszkania i domy. Jest to zarazem sytuacja jednorazowa, przejściowa i szczególna. Nie można zatem postrzegać jej jako czynnika, który będzie miał trwałe znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

(…)W edycji 2020 zajęliśmy 40. miejsce. Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego roku o 7 pozycji. Liczba punktów uzyskanych przez Polskę w ramach tych obszarów również spadła – z 76,95 do 76,4 pkt. Co jednak istotne w 2016 r. ten sam rezultat punktowy dawał nam 25. miejsce w rankingu.

Polska w ocenie innych instytucji

Pomimo niższej pozycji w Doing Business 2020, nasz kraj jest pozytywnie oceniany jako miejsce do inwestycji. Przykładowo w rankingu „Global Best to Invest 2019” zajęliśmy 5. miejsce na świecie. W badaniu „Klimat Inwestycyjny” (PAIH, Grant Thornton i HSBC) 94 proc. zagranicznych inwestorów jest zadowolonych, że zainwestowało w Polsce i zrobiłoby to ponownie.

Naszą gospodarkę doceniają także 3 największe agencje ratingowe: Fitch, Moody’s i S&P, które utrzymują swoje oceny ratingu Polski z perspektywą stabilną. Oznacza to, że nasz kraj pozostaje wiarygodnym partnerem dla inwestorów zagranicznych.

Źródło: Business Insider
Zdjęcie: Pixabay

Komentarze