Sukces! Duży WZROST gospodarczy Polski!

Początek drugiego kwartału jest dla naszej gospodarki wyjątkowo łaskawy. Według środowych doniesień, w kwietniu bardzo dobrze prosperował sektor przemysłowy, natomiast kolejny dzień przyniósł dane, jakoby niemal doskonałą koniunktura panowała również w budownictwie i handlu.

Co może być powodem tak korzystnej sytuacji?

Spodziewany wzrost PKB

Ekonomiści przewidywali na ten rok wzrost PKB o ok. 4,2%. Tymczasem według dotychczasowych doniesień, na ten moment wynosi on już ok. 4,6%.
Jeśli chodzi o produkcję budowlano- montażową, również w realnym ujęciu zwiększyła się ona w kwietniu o ok. 17%. To jeden z najlepszych wyników od października ubiegłego roku. Również sprzedaż detaliczna zwiększyła się nieco w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost w tym sektorze wyniósł blisko 2%, w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Co może mieć wpływ na tak korzystną sytuację?

Zapewne nie bez znaczenia jest tu ostatni weekend majowy połączony ze świętami wielkanocnymi. Jednocześnie warto zauważyć, że ogólny boom konsumpcyjny mamy już za sobą. W porównaniu do sytuacji z 2017 roku, inwestujemy pieniądze nieco inaczej. Początek boomu konsumpcyjnego wiązał się ze znaczną poprawą sytuacji finansowej Polaków. Obecnie ludzie zaczynają nieco rozsądniej wydawać pieniądze, co nie zmienia faktu, że i tak mamy do czynienia z dużym ruchem w polskiej gospodarce.

 

Komentarze