Zmiany w podatku VAT.

Od 1 maja 2019 roku, podatnicy mają możliwość stosowania kas online. Rzecznik Prasowy Ministerstwa Finansów Marek Jurek dodaje, że wprowadzenie nowego sposobu rozliczania nie nakłada obowiązku wymiany obecnie używanych urządzeń rejestrujących.

Wyjątek stanowią niektóre branże, do tej pory szczególnie narażone na nieprawidłowości, które otrzymają nakaz wymiany stosowanych dotychczas kas rejestrujących na kasy online. O jakie branże chodzi?

Terminy wymian kas rejestrujących z podziałem na branże .Do 1 stycznia 2020 roku, kasy online będą musiały zostać wprowadzone na stacjach paliw, warsztatach samochodowych oraz wulkanizacjach.
Od 1 lipca 2020 roku z kas online zaczną korzystać również przedstawiciele branży gastronomicznej, osoby świadczące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także firmy sprzedające węgiel.

Ostatni etap wprowadzania kas online obejmie branżę budowlaną, zakłady fryzjerskie, kancelarie prawnicze oraz ośrodki opieki medycznej. Te sektory będą miały czas na wymianę kas do 1 stycznia 2012 roku.
Co ciekawe, wyznaczono również terminy, po których nie będzie możliwe nabycie kasy z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii.

Data graniczna w tym przypadku to 31 sierpnia 2019 roku, natomiast kas z elektronicznym zapisem nie będzie można zakupić od 31 grudnia 2022 roku. Podatnicy mogą używać tego typu kas do czasu ich wyeksploatowania, ewentualnie do momentu konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

 

/Katarzyna Goch

Komentarze