Masz KREDYT we frankach? Bank ZWRÓCI nawet…

kredyt

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 3 października br. długo wyczekiwany przez „frankowiczów” wyrok w sprawie nazywanej „polską sprawą frankową” (C-260/18). Na jakie korzyści może liczyć więc grono kredytobiorców, które zaciągnęło kredyt w szwajcarskiej walucie?

Wyrok wydany przez TSUE i wdrożenie ich zasad przez sądy okazał się na tyle korzystny dla osób, które zaciągnęły kredyt, że teraz to oni mogą decydować czy nieważność umowy spełnia ich oczekiwania. Oznacza to ni mniej nie więcej, że po rozwiązaniu i unieważnieniu umowy, nieruchomość staje się wolna od wszelkich obciążeń, a hipoteka zostaje wykreślona. W tzw. procesie frankowym kiedy dochodzi do unieważnienia umowy, konsument otrzymuje prawo do zwrotu wszystkich pieniędzy, jakie wpłacił na rzecz banku w okresie 10 lat, które poprzedziły wszczęcie postępowania. Bank jest zobligowany do tego, by te świadczenia mu wypłacić. 
 

Warto również dodać, że bank nie może domagać się zaspokojenia swojego roszczenia, jakie przysługuje mu przeciwko konsumentowi, ponieważ w myśl przepisów uległo ono przedawnieniu, bowiem „Zgodnie (…) z treścią art. 118 Kodeksu cywilnego bank ma trzy lata na dochodzenie swoich należności, z tym że termin ten liczony jest od dnia uruchomienia każdej transzy kredytu.”

 

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE:Watykan: Kościół chce uznać NOWY GRZECH! Będzie on dotyczył ludzi, którzy…

 

 

 

 

 

źródła: serwisy.gazetaprawna.pl, foto pixabay.com

 

 

 

Komentarze