Uwaga! Strajk Nauczycieli potwierdzony! Sprawdź termin i szczegóły!

Dziś Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął długo wyczekiwaną decyzję. Podczas konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz ogłosił, iż ogólnopolska akcja protestacyjna rozpocznie się 15 października w całej Polsce.

 

Jaki charakter będzie miał tym razem strajk?

Strajk będzie polegał na tym, że nauczyciele będą pracowali tylko przez 40 godzin tygodniowo  i wykonywali zadania opisane w przepisach prawa oświatowego. Nie będziemy wykonywali tego, co stało się niepisaną normą, np. pełnienie opieki podczas wycieczek szkolnych czy zielonych szkół – zapowiedział Broniarz.

 

 

 

 

 

 

Wiadomo zatem, że akcja przybierze postać tzw. strajku włoskiego. Oznacza to w praktyce, że zajęcia w szkołach będą odbywały się normalnie. Odwołane zostaną wszelkiego rodzaju wyjścia i wycieczki szkole. Nauczyciele nie poprowadzą też żadnych zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań.

Prezes ZNP oświadczył również, że udział w strajku jest dobrowolny nie wszyscy pedagodzy muszą wziąć w nim udział.

Strajk jest wynikiem przeprowadzonej wśród nauczycieli sondy. Większość z nich opowiedziała się w nim za wznowieniem akcji.

 

 

O co walczą nauczyciele?

Przygotowaliśmy zestaw zadań, które nie były opłacane, jak np. udział w konkursach w dniach wolnych od pracy, pisanie sprawozdań, robienie inwentaryzacji – podkreślał Sławomir Broniarz.

Mówił także o podstawowym postulacie, determinującym strajk: – Chcemy, by pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju, natomiast wynagrodzenia pozostałych stopni awansu zawodowego byłyby w odniesieniu procentowym do płacy nauczyciela dyplomowanego.

Strajk potrwa bezterminowo. ZNP, chcąc uniknąć niesnasek, swoje postulaty przekarze Rządowi i Ministrom tuż po wyborach.

 

Źródło: ZNP

Foto: Pixabay

Komentarze