Barłomiej Sienkiewicz podzielił się ważną informacją! Opozycja ma co świętować

Sukces Bartłomieja Sienkiewicza w sprawie likwidacji Polskiego Radia Lublin, ogłoszony przez resort kultury, zyskał szerokie uznanie. W komunikacie opublikowanym na platformach mediów społecznościowych, resort poinformował, że proces wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia likwidacji wszystkich 17 spółek – rozgłośni regionalnych Polskiego Radia – zakończył się pomyślnie.

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartłomiej Sienkiewicz, ma zaszczyt ogłosić, że w wyniku złożonej przez likwidatora skargi na czynność referendarza, Sąd Rejonowy Lublin Wschód postanowił wpisać do rejestru przedsiębiorców otwarcie likwidacji spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie ‚Radio Lublin’ S.A. w likwidacji – głosił komunikat resortu.

 

Dodatkowo podkreślono, że decyzja o otwarciu likwidacji wszystkich spółek została uchwalona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reprezentuje on Skarb Państwa na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy spółek. Wpisanie tych decyzji do Krajowego Rejestru Sądowego było potwierdzeniem ich zgodności z prawem przez sądy rejestrowe.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o likwidacji 17 spółek regionalnych Polskiego Radia w reakcji na prezydenckie weto ustawy okołobudżetowej, która miała przewidzieć 3 mld zł na media publiczne. Brak tych środków skłonił ministra do postawienia spółek TVP, PAP i Polskiego Radia w stan likwidacji, co umożliwiło mu legitymizację przeprowadzonych wcześniej zmian personalnych.

 

facebook.com/SienkiewiczB

 

Należy zaznaczyć, że postawienie stacji w stan likwidacji nie spowodowało natychmiastowego zaprzestania nadawania. Proces likwidacji zawsze można cofnąć. Jednakże decyzja sądu o uznaniu działań ministra za zgodne z prawem ma kluczowe znaczenie z perspektywy wprowadzanych zmian.

 

Decyzja ministra spotkała się z różnorodnymi reakcjami w przestrzeni publicznej. Zwolennicy podkreślają jej zgodność z prawem i potrzebę reformy w sektorze mediów publicznych. Krytycy wyrażają obawy o niezależność mediów i wolność słowa. Sytuacja ta staje się zatem obiektem szerokiej dyskusji społecznej oraz politycznej.

 

Źródło: wp.pl

Bartłomiej Sienkiewicz znów pod ścianą. Sąd odrzucił wniosek o likwidację Polskiego Radia

Komentarze