Dziennikarze wracają na granicę. Jest projekt MSWiA!

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej pozwala na wprowadzenie zakazu czasowego pobytu w strefie przygranicznej, ale daje również dziennikarzom możliwość pracy w obszarach przygranicznych.

 

Dziennikarze wracają na granicę

W czwartek projekt nowelizacji ustawy o granicach państwowych oraz kilku innych ustaw został dopisany do wykazu prac legislacyjnych. Zgodnie z ustawą możliwe będzie przebywanie na wybranym obszarze strefy granicznej przez określony czas. Projekt proponuje również zniesienie limitu wieku przyjętych funkcjonariuszy straży granicznej i umożliwienie im korzystania z wyrzutni gazowych umiejscowionych na plecach.

 

(…) daje on możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany. Wydaje się, że jest to niezbędna droga do tego, żeby utrzymać porządek publiczny, ład i bezpieczeństwo przy granicy państwowej. (Projekt ustawy  wprowadza-red.) niezbędną zmianę w środkach przymusu bezpośredniego. W tej chwili strażnicy mogą używać jedynie ręcznych miotaczy gazu. Jak pokazuje doświadczenie – w takich sytuacjach, jakie mamy na granicy – plecakowe miotacz są skuteczniejsze, lepsze i – w niektórych sytuacjach po prostu niezbędne. Niezbędne po to, żeby nie używać bardziej dotkliwych środków przymusu – tłumaczy w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

 

Zakaz przebywania na podstawie rozporządzenia

Zgodnie z zapisami projektu, w przypadku naruszenia porządku państwowego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa , po konsultacji z Komendantem Głównym Straży Granicznej zabronione będzie przebywanie na określonym obszarze granicy. Będą wyjątki od zakazu.

 

Rekompesata za stan wyjątkowy

Ustawa wprowadza również rekompensatę  w związku ze stanem wyjątkowym w części woj. podlaskiego oraz w części woj.  podmiotom wykonującym określone działalności.

 

Źródło: PAP / Forsal.pl

Zdjęcie: Pixabay

Komentarze