Grupowe zwolnienia w spółce Europol Gaz. Szczegóły wyjawił Borys Budka

Zwolnienia grupowe ogłoszono w spółce Europol Gaz, będącej własnością Orlenu i zarządzającej polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego.

Procedura restrukturyzacji, której celem jest dostosowanie się do zmian wynikających z nowelizacji prawa energetycznego, decyzji administracyjnych oraz sankcji nałożonych na dostawców nośników energii z Rosji, ma zakończyć się w marcu 2024 roku. Informacje te przedstawił minister aktywów państwowych Borys Budka w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zwalniane osoby mają otrzymać wsparcie, w tym świadczenie na szkolenia w wysokości 8 tys. zł oraz rekompensatę równą siedmiokrotności wynagrodzenia zasadniczego brutto. Orlen podkreśla, że cała procedura przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pracownicy objęci są wieloaspektową pomocą pracodawcy w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Minister Budka, powołując się na informacje udzielone przez Orlen, wyjaśnił, że restrukturyzacja Europol Gaz wynika z konieczności dostosowania się do nowych uwarunkowań na rynku gazu. Zmiany te obejmują sankcje nałożone na dostawców z Rosji, co wpłynęło na kierunki dostaw gazu do Polski. Dodatkowo, sankcje rosyjskie nałożone na Europol Gaz oraz brak możliwości świadczenia usług przesyłowych na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa Zachodnia doprowadziły do konieczności podjęcia decyzji o restrukturyzacji.

Zapowiedziane zwolnienia grupowe to efekt  dynamicznych zmian na rynku energetycznym. Wydają się być nieuniknione w obliczu nowych regulacji i sankcji. Orlen, jako właściciel Europol Gazu, zobowiązuje się do zapewnienia kompleksowej pomocy pracownikom objętym procedurą zwolnień w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Źródło: money.pl

Aktorka znana z serialu „Beverly Hills, 90210” od kilku lat walczy z chorobą. Tak dzisiaj wygląda

Komentarze