Idą PODWYŻKI! Jakie usługi znowu drożeją?

śmieci

Ministerstwo Klimatu przygotowuje właśnie projekt ustawy, który ma zmienić stawki za recykling odadów. Podwyżki zostaną skierowane w stronę producentów, którzy zapłacą za gospodarowanie odpadami opakowaniowymi.

 

(…) zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, aby producenci produktów ponosili odpowiedzialność finansową lub odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem

 

Podwyżki powiązane są z wejściem tzw. systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Przepisy mają wymusić na przedsiębiorstwach używanie innych niż plastik opakowań.

Stawki w polsce są znacznie mniejsze niż w pozostałych krajach Wspólnoty i wynoszą 5 euro za tonę. Dla porównania na Litwie przedsiębiorca, który wprowadza na rynek opakowania plastikowe musi zapłacić 177 euro za tonę. Przedsiębiorcy działający na niemieckim rynku płaca nawet 1,5 tys. euro za tonę.

Cały projekt ma uwzględnić tzw. pakiet odpadowy, czyli unijne dyrektywy, które mowią o gospodarce odpadami. Stawki mają być ustalane przez odpowiedniego regulatora. Producent będzie miał także obowiązek korzystać z tzw. recyklatów.

Recyklat lub regranulat, to surowce, które pozyskuje się w zakładzie recyklingu odpadów, by stanowiły bazę do wytwarzania nowych produktów.

 

Źródło: PWC / pol-service / Super Express

Zdjęcie: Pixabay

Komentarze