Inflacja spada. Prezes NBP jest zachwycony, ale stopy procentowe nadal pozostaną wysokie

NBP-inflcja-kredyty-raty

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), wyraził radość z szybkiego spadku inflacji, który obecnie zmierza ku celowi inflacyjnemu NBP. W trakcie konferencji prasowej podkreślił, że obecny trend jest zgodny z wcześniejszymi prognozami banku centralnego.

Po gwałtownym spadku inflacji w poprzednich miesiącach, obserwujemy obecnie bardziej umiarkowany spadek, co jest zgodne z oczekiwaniami. Prognozy NBP wskazują na stopniowe obniżanie się inflacji w Polsce w kolejnych kwartałach. Choć tempo spadku jest coraz wolniejsze, to nadal zgodne z tendencją obserwowaną w innych krajach. Glapiński podkreślił, że NBP przewiduje, iż w ciągu kolejnych dwóch lat inflacja osiągnie cel inflacyjny wynoszący 2,5 proc. z możliwością odchylenia o jeden punkt procentowy w górę lub w dół.

Wskazał także na czynniki, które wspierają spadek inflacji. Pomimo pewnych sygnałów ożywienia, dynamika aktywności gospodarczej pozostaje niska. Wzrost PKB jest łagodny, co ekonomiści określają jako ujemną lukę popytową. Dodatkowo, wcześniejsze zacieśnienie polityki pieniężnej, głównie poprzez podniesienie stóp procentowych, przyczyniło się do ograniczenia akcji kredytowej. Mimo pewnych oznak poprawy, akcja kredytowa nadal utrzymuje się na niskim poziomie. Prezes NBP zaznaczył, że te czynniki skutecznie hamują wzrost inflacji.

Glapiński podkreślił również, że inflacja bazowa systematycznie maleje, co jest zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami banku centralnego. Inflacja bazowa jest już o 5 punktów procentowych niższa niż w najwyższym punkcie tego roku.

W kontekście ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które zakończyło się decyzją o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, Glapiński podkreślił, że wszystkie przyszłe decyzje będą zależały od napływających danych, także tych nadchodzących w kolejnych miesiącach. Wskazał, że w marcu RPP może rozważyć kolejne kroki po wyjaśnieniu sytuacji z cenami regulowanymi i przedstawieniu nowej projekcji inflacji.

Przesłanie dotyczące kursu złotego było również istotnym punktem w wystąpieniu Glapińskiego. Prezes NBP zaznaczył, że umocnienie złotego o około 20 proc. wobec dolara amerykańskiego i 10 proc. wobec euro od jesieni ubiegłego roku jest korzystne z perspektywy walki z inflacją. Mocny kurs złotego wspiera transmisję polityki NBP i działa przeciwinflacyjnie. Choć bank centralny nie ma preferowanego kursu, to płynność i stabilność kursu złotego od wielu lat są istotnym osiągnięciem polityki NBP. Glapiński podkreślił gotowość banku do interwencji w przypadku zbyt gwałtownych zmian kursu złotego.

Źródło: tvn24

Maryla Rodowicz poszła do sklepu spożywczego po jedną rzecz. Wydała 1254 zł!

Komentarze