Jest decyzja ws. finansowania procedury in vitro. Jedna partia była przeciwna

posłowie-samolotu-zapłacił-podatnik

Sejm podjął decyzję dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu procedury in vitro, przekazując go do dalszych prac w komisjach. Posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, co otwiera drogę do analizy i dyskusji nad propozycją.

W trakcie debaty wniosek o odrzucenie projektu został złożony przez klub Konfederacji. Głosowanie nad tym wnioskiem zakończyło się wynikiem 94 głosów za odrzuceniem, 304 przeciw, a 43 posłów wstrzymało się od głosu.

Projekt zakłada, że minister zdrowia będzie odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie, realizację i sfinansowanie programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia niepłodności, obejmującego procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Zgodnie z propozycją, co najmniej 500 mln zł rocznie miałoby być przeznaczane z budżetu na ten cel.

Obywatelski projekt ustawy o dofinansowaniu procedury in vitro z budżetu państwa złożono w poprzedniej kadencji Sejmu. Ze względu na nieprzyjęcie wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, dokument ten zostanie teraz przekazany do Komisji Zdrowia na dalsze analizy.

Projekt, który zyskał uwagę społeczną, zakłada zaangażowanie środków publicznych na leczenie niepłodności. To może stanowić ważny krok w zakresie dostępności do procedury in vitro. Ostatnie głosowanie przynosi nadzieję na kontynuację prac nad ustawą. Mimo to kształt końcowy i ewentualne poprawki będą przedmiotem dalszych dyskusji i negocjacji w komisjach parlamentarnych.

Źródło: onet.pl

W Sejmie znów rozmawia się o in vitro. Wśród uczestników debaty była Małgorzata Rozenek-Majdan

Komentarze