Kobiety umierają Z TEGO POWODU częściej niż mężczyźni! Przykra sprawa…

umierają

Jak pokazują badania, kobiety umierają na to częściej. O co chodzi? Poznajcie wyniki 14-letniego badania przeprowadzonego w północnych Niemczech.

Naukowcy wzięli pod lupę populację 4070 ludzi mieszkających w północnych Niemczech. Na podstawie zadanych im pytań oraz tego, jak chorobę alkoholową definiuje Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, określono, że 153 z nich to alkoholicy. Badanie trwało aż 14 lat. Po tym okresie stan zdrowia tej populacji sprawdzono ponownie.

W ciągu tych 14 lat umarła jedna piąta sklasyfikowanych alkoholików – 7 z 30 kobiet oraz 21 ze 119 mężczyzn. Dla uzależnionych od alkoholu kobiet, śmiertelność wyniosła 1,67% w skali roku, a dla kobiet z całej populacji 0,36%. W przypadku mężczyzn, liczby te wyniosły odpowiednio 1,26% oraz 0,66%.

umierają
Pixabay

Wnioski naukowców po przeanalizowaniu tych danych, są następujące – uzależnione od alkoholu kobiety, biorące udział w badaniu, umierały aż 5 razy częściej, niż kobiety zdrowe. W przypadku mężczyzn, rozbieżność ta była dużo niższa – umarło 2 razy więcej chorych mężczyzn. Choroba alkoholowa zbiera zatem dużo większe żniwo wśród kobiet.

Co ciekawe, alkoholicy biorący udział w badaniu, którzy poddali się specjalistycznemu leczeniu, nie mieli większych szans na przeżycie niż ci, którzy nie szukali medycznej pomocy.

Czytaj też: Alkohol i papierosy BĘDĄ DROŻSZE! Rząd przyjął ustawę!

Źródło: CNN

Zdjęcia: Pixabay

Komentarze