Mieszkania będą bez wkładu własnego! Polska zmienia prawo!

W Sejmie przegłosowano ustawę o tzw. gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. W ustawie znalazły się zapisy, że przy powiększającej się rodzinie państwo polskie będzie spłacało coraz większą kwotę kredytu. Za przyjęciem głosowało 398 posłów, 50 było przeciwnych, zaś 8 wstrzymało się od głosu.

 

W myśl ustawy to Skarb Państwa będzie gwarantował wkład własny dla kredytobiorców, którzy zgłoszą się do programu. Dodatkowo ów kredyt można będzie otrzymać na wykończenie mieszkania. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego ma gwarantować do 20 procent kwoty kredytu, jednak kwota ta nie może być większa niż 100 tysięcy złotych. BGK spłaci również część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, kiedy urodzi nam się dziecko. Za drugie dziecko otrzymamy umorzenie w kwocie 20 tysięcy złotych, zaś przy kolejnych będzie to 60 tysięcy złotych.

 

Kredyt nie będzie mógł być wzięty na mniej niż 15 lat, jedyną walutą dopuszczoną w kredycie jest polski złoty. Projekt zakłada ponadto tzw. bezpieczniki, które mają uchronić kupujących przed stymulowaniem wzrostu cen mieszkań w związku z uchwaleniem nowego prawa. Ustawodawca wprowadził maksymalny limit ceny (również wlicza się wkład budowlany) w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Dodatkowo wprowadzono zapisu, które upoważnią Radę Ministrów do obniżki za pomocą rozporządzenia wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

 

 

 

Źródło: Money.pl / PAP

Zdjęcie: Pexels

Komentarze