Nowy kanon lektur szkolnych! Na liście widnieją nazwiska współczesnych autorów

Minister Edukacji Barbara Nowacka ogłosiła zmiany w liście lektur szkolnych, wskazując na potrzebę uwzględnienia współczesnej literatury.

 

Minister krytycznie oceniła brak książek z XXI wieku na obecnej liście lektur. Zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia uczniom dostępu do literatury aktualnej. Nowacka szczególnie podkreśliła brak książek Olgi Tokarczuk na liście, co wskazuje na lukę w reprezentacji współczesnych autorów i ich dzieł.

 

Minister Nowacka wyraziła zaniepokojenie brakiem reprezentacji literatury współczesnej w edukacji szkolnej. Podkreśliła, że uczniowie powinni mieć dostęp do literatury, która odzwierciedla współczesne problemy społeczne i kulturowe realia. W kontekście zmian w programach nauczania zaznaczyła potrzebę uwzględnienia głosu współczesnych autorów, w tym Olgi Tokarczuk, która jest jedną z najbardziej uznanych polskich pisarek XXI wieku.

 

Co z podwyżkami dla nauczycieli?

Kwestia podwyżek dla nauczycieli również została poruszona podczas rozmowy z ministrem. Nowacka wyjaśniła, że podwyżki będą miały miejsce w marcu lub kwietniu. Ich wysokość zależeć będzie od wielu czynników, takich jak staż pracy czy dodatki. Minister zaznaczyła również, że istnieje plan wyrównania wynagrodzeń od 1 stycznia, niezależnie od terminu wypłaty podwyżek.

 

Nowa minister edukacji redukuje ilość godzin religii w szkołach! „Moja deklaracja na dzisiaj to postawienie na rozsądne podejście do czasu szkolnego”

 

W kontekście obciążenia uczniów pracami domowymi Minister Nowacka podkreśliła konieczność dbania o ich dobrostan psychiczny i fizyczny. Zaznaczyła, że uczniowie potrzebują czasu na odpoczynek, rozwijanie swoich pasji oraz dodatkowe zajęcia, co może być utrudnione przez nadmiar obowiązków szkolnych. Propozycja zniesienia lub ograniczenia prac domowych ma na celu poprawę jakości życia uczniów i zwiększenie ich motywacji do nauki poprzez zachęcanie do aktywności pozalekcyjnych.

Źródło: dorzeczy.pl

 

Rewolucja w polskich szkołach. O edukacji wypowiedział się prezes Maspexu

Komentarze