Prokurator zdecyduje o ARESZCIE?! Jest nowa ustawa.

Reforma Kodeksu postępowania karnego! Są duże kontrowersje.

Senat przegłosował ustawę. W poniedziałek pojawiła się ona na biurku prezydenta. Senatorowie PiS nie wzięli pod uwagę licznych słów krytyki pod adresem nowej ustawy. Te zgłaszali eksperci Biura Legislacyjnego Senatu, Sądu Najwyższego oraz obrońcy praw człowieka. Do sprawy włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Ustawa zawiera szereg rozwiązań trafnych, ale również takie, które są nie do pogodzenia ze standardami, które Polska zobowiązała się przestrzegać, przystępując do umów i struktur międzynarodowych” – napisał w swoim liście do prezydenta Andrzeja Dudy zastępca RPO Stanisław Trociuk. „Trzy zapisy mogą doprowadzić do postępowań przeciw Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka” – dodaje Trociuk.

W ustawie widnieje zapis zmieniający przepisy o tymczasowym aresztowaniu. Teraz prokurator ma rzeczywiście zdecydować o wyjściu z aresztu, choć formalnie decyzja pozostanie w rękach sądu.

Dzisiaj to sądy pierwszej intencji mogą orzec areszt, z zastrzeżeniem, że podejrzany może opuścić areszt po wpłaceniu kaucji. Zmiany zakładają, że prokurator będzie mógł wnieść sprzeciw i „zamrozić” orzeczenie sądu. Zatem mimo wpłaty kaucji, podejrzany będzie musiał czekać na uprawomocnienie się wyroku sądu. W praktyce może to być nawet kilka miesięcy.

Komentarze