Protest rolników w Polsce. Co sądzą o tym Polacy?

Zgodnie z najnowszym sondażem przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, większość Polaków wyraża poparcie dla protestów rolników. Wyniki ankiet wskazują, że aż 77 proc. respondentów stanowczo lub z pewnym zastrzeżeniem wspiera stanowisko manifestujących, podczas gdy jedynie 11 proc. jest przeciwnego zdania.

Pytani byli o swoje stanowisko wobec protestów rolników, które skierowane są przeciwko różnym aspektom polityki, w tym przeciwko tzw. Zielonemu Ładowi, polityce klimatycznej Unii Europejskiej oraz otwarciu unijnego rynku na produkty z Ukrainy. Wyniki sondażu wyraźnie pokazują, że znaczna większość badanych popiera postulaty rolników. Aż 54,3 proc. respondentów zdecydowanie wyraziło swoje poparcie, a dodatkowe 22,9 proc. raczej popiera stanowisko protestujących.

 

Protest rolników w Bydgoszczy. Policja potraktowała protestujących gazem pieprzowym

 

Należy zauważyć, że grupa osób niezgadzających się z postulatami rolników jest stosunkowo niewielka. Tylko 7,7 proc. badanych raczej nie zgadza się z żądaniami rolników, a jedynie 3,1 proc. stanowczo nie popiera protestów. 12 proc. ankietowanych nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii, co pokazuje, że temat ten budzi różnorodne odczucia i opinie w społeczeństwie.

 

Facebook.com Protest rolników

 

Sondaż przeprowadzono metodą CATI w dniach 9-10 lutego 2024 roku na grupie 1067 respondentów. Wyniki te rzucają nowe światło na społeczny kontekst protestów rolników. To pokazuje, że ich postulaty cieszą się znacznym poparciem wśród mieszkańców Polski.

Źródło: onet.pl

Janusz Wojciechowski poda się do dymisji? Protesty rolników utrudniają sytuację

Komentarze