Spotkanie Szymona Hołowni z Andrzejem Dudą. Znamy szczegóły rozmów!

Po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, Szymon Hołownia zorganizował konferencję prasową. Na niej podzielił się informacjami na temat rozmów i ustaleń z głową państwa. Spotkanie miało miejsce w piątek i trwało półtorej godziny, a Hołownia wyraził pozytywne odczucia związane z przebiegiem rozmów.

W trakcie konferencji prasowej lider opozycji demokratycznej podkreślił, że rozmawiano o wielu istotnych kwestiach, poruszając szereg tematów. Towarzyszył mu szef Kancelarii Sejmu, Jacek Cichocki, a samo spotkanie rozpoczęło się około godziny 11 w Pałacu Prezydenckim. Po zakończeniu rozmów Hołownia powrócił do Sejmu, gdzie przekazał informacje ze spotkania na konferencji prasowej.

Najważniejszym punktem omówienia było zapewnienie ze strony prezydenta, że procesy określone w konstytucji dotyczące formowania nowego rządu w Polsce będą przebiegały sprawnie i zgodnie z ustalonymi terminami. Hołownia podkreślił, że Andrzej Duda zapewnił, iż podejmie wszelkie konieczne działania bez zbędnych zwłok, z pełnym poczuciem odpowiedzialności za państwo. Wskazał również na rozmowy dotyczące sytuacji geopolitycznej kraju oraz planowanej ustawy o działaniu organów państwa w przypadku zagrożenia zewnętrznego, którą prezydent zamierza przedstawić Sejmowi.

Lider opozycji demokratycznej wspomniał także o kwestiach związanych z polityką międzynarodową, szczególnie w kontekście jego roli jako Marszałka Sejmu. Zapewnił, że uzgodnione zostały mechanizmy koordynacji działań z rządem i prezydentem w zakresie spotkań z liderami innych państw.

Na pytania dziennikarzy Szymon Hołownia wyraził przekonanie, że nie powinno dojść do obstrukcji ze strony prezydenta po przejęciu władzy przez opozycję demokratyczną. Uważa, że Andrzej Duda jest pragmatykiem i realistą, podkreślając jednocześnie obszar nominacji sędziowskich jako potencjalne źródło długotrwałych sporów. Zaznaczył jednak, że w innych kwestiach istnieje pole do współpracy i rozmów.

Źródło: tvn24

Boxdel postawił sprawę jasno. Chodzi o walkę Dubiela w Fame MMA

Komentarze