„WOŚP NIE będzie mógł już zbierać pieniędzy” Nowe prawo.

„WOŚP nie będzie mógł zbierać pieniędzy”?

Amnesty International Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, SOS Wioski Dziecięce oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy apelowały o zatrzymanie zmian w ustawie o zbiórkach publicznych!

Zgodnie z propozcją zmiany ustawy o zbiórkach publicznych pozwolą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji zatrzymać każdą zbiórkę publiczną. Projekt wzbudził ogromny niepokój organizacji pozarządowych. Ponad trzydzieści podmiotów podpisało list do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zaniechanie dokonania zmian.

Jak zablokować zbiórkę i środki? Czy WOŚP zostanie zablokowany? Zbiórkę zakończyć będzie bardzo prosto – zgodnie z założeniami, wystarczy, że rząd znajdzie przesłanki, które…

Powodem blokady może być uznanie przez rząd celu zbiórki jako sprzecznego z zasadami życia społecznego czy naruszającego interes publiczny.

– Planowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmiany w prawie stanowią dla Finału WOŚP bezpośrednie zagrożenie. Na mocy przepisów prawa minister spraw wewnętrznych, a więc polityk, otrzyma uprawnienie do tego, by samodzielnie, pod pretekstem swobodnej oceny działalności i celów Fundacji, do Finału nie dopuścić. Ten sam polityk będzie miał możliwość „przejęcia” zebranych w Finale WOŚP środków, wskazując wybrany przez siebie bez żadnych konsultacji cel i tylko na ten wskazany cel WOŚP będzie miała możliwość wydatkowania „finałowych” pieniędzy – napisał na Facebooku szef WOŚP.

– Decyzje ministra, a więc polityka, będą wykonywane przez polskie państwo i jego urzędowy aparat natychmiastowo. Bez skutecznej drogi odwoławczej, bez możliwości reakcji. Fundacja WOŚP będzie miała szansę na zaskarżenie decyzji w sądowym postępowaniu administracyjnym, ale to – jak wskazuje polska praktyka – może trwać latami. Wtedy jakiekolwiek sądowe wyroki mogą być już bezprzedmiotowe – dodaje.

– Dzisiaj politycy przygotowują prawo, które może być użyte do tego, by Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy próbować zatrzymać. By uderzyć w jej niezależność, przede wszystkim finansową, by starać się podporządkować sobie jej liderów, by stała się ona posłuszna wobec władzy. By nie zabierała głosu, kiedy działalność tych właśnie polityków uderza w bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – kontynuował Owsiak.

W sieci wybuchł skandal, do dziś temat przypomina się – zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. Mało kto jednak postanowił zauważyć, że MSWiA już w marcu 2018 zaprzestało prac nad nowelizacją ustawy właśnie ze względu na liczne uwagi.

„Po przeprowadzonych konsultacjach projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz po analizie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, MSWiA podjęło decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją tych przepisów” – pisze MSWiA.

Jak się okazuje, miniserstwo planowało wdrożenie zmian ze względu na liczne przypadki wykorzystywania zbiórek do celów finansowania podmiotów lub osób zagrażających interesowi publicznemu jak np. zbiórkę neonazistowskiej „Dumy i Nowoczesności”. 

 

Komentarze