Będzie coraz DROŻEJ. Narodowy Bank Polski OSTRZEGA!

Według raportu Narodowego Banku Polskiego ceny towarów i usług będą rosnąć w 2019 roku na poziomie 2,3%., a w 2020 r. w wysokości 2,8%.

 

Narodowy Bank Polski co kwartał publikuje raport o Inflacji, który jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Zawarte są w nim najświeższe prognozy i analizy najważniejszych wskaźników gospodarczych. Dokument przedstawiony we wtorek przedstawia niekorzystny scenariusz dla gospodarki Polski.

 

Na wyższą inflację wpływa głównie wzrost kosztów pracy (płaca minimalna), a  także dynamika cen usług takich jak wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne i gastronomiczne.

 

„W kierunku wyższej inflacji oddziałuje głównie wcześniejszy istotny wzrost cen żywności nieprzetworzonej związany ze spadkiem podaży niektórych produktów rolnych oraz mięsa. Towarzyszy mu następujący w warunkach rosnącego popytu konsumpcyjnego wzrost dynamiki cen usług, który przekłada się na stopniowy wzrost inflacji bazowej.” – podaje w raporcie NBP.
Ceny towarów i usług będą rosnąć w 2019 roku na poziomie 2,3%., w 2020 r. w wysokości 2,8 %., a w 2021 r. – 2,6%.
źródło: nbp.pl, pexels.com

Komentarze