Marian Banaś obnaża machlojki PiS w czasie pandemii! Sprawę zgłosił CBA

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ogłosiła wyniki dwóch kontroli związanych z wydatkowaniem środków publicznych w związku z pandemią COVID-19. Prezes NIK, Marian Banaś, wyraził głębokie zaniepokojenie nieprawidłowościami w zarządzaniu funduszem przeciwdziałania COVID-19 oraz w Narodowym Programie Szczepień.

Krytyka skupiła się na Kancelarii Premiera, która nie wywiązała się z obowiązków związanych z efektywnym zarządzaniem funduszem przeciwdziałania COVID-19. Wydatki nie zostały zaplanowane w sposób rzetelny, co wywołało poważne problemy. Prezes Banaś podkreślił, że to niepokojące zaniedbanie, które wymaga natychmiastowych działań.

Wartością kontroli NIK było również zauważenie „rażącego braku nadzoru” ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego nad bezpieczeństwem obrotu szczepionkami przeciwko COVID-19. Brak odpowiedzialności i nieodpowiedzialne stwierdzenia na temat nadzwyczajnych okoliczności wywołały oburzenie prezesa NIK.

Marian Banaś podkreślił, że podstawą każdego państwa prawa jest przestrzeganie ściśle określonych reguł oraz szacunek dla pieniędzy publicznych. W świetle wyników kontroli NIK podjęła ona odpowiednie środki w celu przywrócenia przejrzystości i standardów działania instytucji państwowych.

Prezes NIK podjął również konkretne działania w tej sprawie, przekazując wyniki kontroli dotyczącej funduszu przeciwdziałania COVID-19 do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) z prośbą o podjęcie adekwatnych działań. Wierzy, że CBA skutecznie zaimplementuje środki, które przywrócą standardy działania organów państwa.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy NIK krytykuje działania rządu związane z pandemią. Poprzednie raporty NIK wykazały chaotyczne decyzje, brak kontroli i marnotrawienie środków publicznych. Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej i ochrony zdrowia, jednak nie może to usprawiedliwiać nadużyć i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych. Wszystko to skłania do głębokiej refleksji nad zarządzaniem kryzysowym sytuacjami i koniecznością przestrzegania procedur i standardów działania państwa.

Zobacz także: Tyle zarabiają członkowie partii PiS! Gazeta Wyborcza ujawniła zarobki prezesów

Komentarze