Musisz złożyć TO oświadczenie do ZUS! W przeciwnym razie możesz mieć kłopoty!

zus

Ważna wiadomość dla Emerytów dorabiających na wcześniejszej emeryturze. Osoby te muszą złożyć oświadczenie o wysokości przychodu do ZUS.

Emeryci dorabiający na wcześniejszej emeryturze muszą rozliczyć się z przychodów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Termin składania wniosków upływa wraz z końcem lutego. Jeżeli świadczeniobiorca nie dopełni obowiązku, ZUS rozpocznie postępowanie wyjaśniające. Obowiązek poinformowania ZUS o przychodach występuje niezależnie od ich wysokości!

Jakie dokumenty są wymagane?

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy lub osobiście, jeśli prowadzi się działalność gospodarczą. Oświadczenie można złożyć samemu lub przez pełnomocnika w oddziale ZUS-u. Istnieje również możliwość wysłania go pocztą. W celu dopełnienia obowiązku wystarczy zaświadczenie o wysokości przychodu od pracodawcy/zleceniodawcy, a w przypadku osób prowadzących działalność – oświadczenie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

ZOBACZ TAKŻE: Możesz dostać do 21 TYSIĘCY złotych! Musisz spełnić tylko jeden warunek.

 

Limity dochodów

Zgodnie z ustawą z 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  każdy emeryt ma prawo dorobić do świadczenia. Dodatkowe zarobki mogą jednak prowadzić do tego, że ZUS zmniejszy, albo w niektórych przypadkach zawiesi wypłacanie świadczenia. Może do tego dojść jeżeli przychód będzie większy niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy przychód przekroczy 130 procent, ZUS ma prawo całkowicie je zawiesić.

 

 

Kto jest zwolniony z obowiązku składania oświadczenia o przychodach?

Limity nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) i one nie muszą składać oświadczenia o przychodach.

 

 

fot. pixabay

Komentarze