TYLE musisz zarabiać aby Polak uznał Cię za BOGATEGO.

Ile kosztuje bogactwo? Wiemy od jakiej pensji zaczyna się zamożność w Polsce?

Jakie zarobki gwarantują spokój finansowy? Ile trzeba zarabiać by zostać okrzykniętym mianem bogacza? Wielu Polaków uważa, że otrzymując lepsze wynagrodzenie mogliby żyć na wyższym poziomie. CBOS przeprowadził badania na ten temat. Wiemy jak Polacy definiują bogactwo!

Zdaniem jednej trzeciej ankietowanych, ludzi bogatych jest nie więcej niż 5 procent społeczeństwa. 16 procent respondentów uważa, iż odsetek zamożnych ludzi żyjących w naszym kraju waha się od 6 do 10 procent. Co ciekawsze, aż 27 procent badanych nie potrafiła oszacować ile osób w Polsce jest dobrze sytuowanych finansowo.

Z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzonego przez CBOS wynika, że nikt z respondentów nie określił się mianem osoby bogatej. Nie myślcie jednak, że Polacy nie zauważają bardziej zamożnych od siebie, połowa ankietowanych przyznała, że zna osobiście conajmniej jedną dobrze sytuowaną osobę.

Ile tak właściwie trzeba zarabiać aby zyskać miano bogacza?

Polacy najczęściej wskazywali kwotę 10 tysięcy złotych netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie. To właśnie tyle kosztuje tytuł bogacza! Ze statystyk wynika, iż w naszym kraju żyje stosunkowo dużo ludzi bogatych to Polacy są zdania, że brakuje równych szans. Taką odpowiedź wskazało aż 77 procent badanych. Respondenci byli pytani również o czynniki decydujące o bogactwie. Wśród odpowiedzi pojawiły się między innymi pracowitość, odwaga i gotowość do ryzyka, dalej znalazły się również talent i zdolności.

Komentarze