PiS szykuje zmiany w funduszach europejskich. Stolica Polski odcięta od funduszy?

Rząd realizuje projekt, który zakłada zmniejszenie dotacji z programu operacyjnego Mazowsza dla aglomeracji Warszawskiej, która obejmuje stolicę i okoliczne gminy.

 

Władze Warszawy uważają, że wtedy zostaną zależne od woli PiS. Druga strona odpiera zarzuty i przekonuje, że w ten sposób będzie lepsza dystrybucja pieniędzy między zamożnymi i biednymi regionami. Pozostała część Mazowsza ma zostać włączona do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Mazowiecki samorząd otrzymał pismo z Ministerstwa Finansów, w którym informuje o planach podziału dotacji europejskich w nowej perspektywie 2021-2027. Pismo wywolało spore poruszenie wśród odbiorców. Dokument zawiera dwie kwestie. Pierwsza dotyczy mniej zamożnej części województwa Mazowieckiego:

 

Prawie wszystkie podregiony regionu NUTS 2 – Mazowieckiego regionalnego znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a ich poziom rozwoju gospodarczego zbliżony jest do poziomu rozwoju województw wschodniej Polski. Biorąc pod uwagę powyższe, przychylam się do propozycji uwzględnienia regionu NUTS 2 – Mazowieckiego regionalnego w Programie Polska Wschodnia Plus

 

Druga informacja jest zgoła mniej pozytywna. Aglomeracja Warszawska będzie zaliczana do regionów lepiej rozwiniętych i otrzyma mniej funduszy:

 

Obecnie nie znamy jeszcze ostatecznego podziału alokacji środków […] dla Polski pomiędzy poszczególne kategorie regionów. Niemniej jednak na podstawie własnych obliczeń przewidujemy, że będzie to kwota znacząco mniejsza od budżetu obecnego RPO mazowieckiego – informuje minister. – Doświadczenia z realizacji bieżącej perspektywy oraz fakt, że w regionie warszawskim stołecznym skupione są firmy oraz instytucje prowadzące działalność B+R+I potwierdzają konieczność zapewnienia w programach krajowych chociaż niewielkiej alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie projektów horyzontalnych dla całej Polski, które będzie można rozliczać pro-rata i osiągnąć maksymalne efekty z zaangażowanych środków. Planujemy zatem zaprogramowanie całości alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego w ramach kontynuacji POIR, POWER, POPC i POPT

 

Władze województwa uważają, że w ten sposób stolica i powiaty zostaną bez wsparcia regionalnego. Mazowsze w obecnej perspektywie ma do dyspozycji ponad 2 miliardy euro. Część z tej kwoty trafia do aglomeracji warszawskiej. Prezydent Trzaskowski jest przekonany, że teraz upadnie wpółpraca stolicy z okolicznymi powiatami i resztą województwa. Stolica będzie musiała prosić by coś „skapnęło z pańskiego stołu”.

 

 

Komentarze