Spora ZMIANA w kodeksie pracy! „Zwolnienia w ciąży i brak…”

Szykują się zmiany w prawie pracy. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy powołana przez Elżbietę Rafalską, przez 18 miesięcy pracowała nad zmianami.

W marcu 2018 roku resortowi pracy zostały przedstawione opracowane przez nią zmiany. Część z nich jest bardzo kontrowersyjna, toteż wzbudziła zainteresowanie związków zawodowych, jak i samych pracodawców.
Zwolnienia pracownic w ciąży i likwidacje urlopów.

Po fali krytyki, jaka przetoczyła się po przedstawieniu niektórych pomysłów, rząd uznał, że zostaną wprowadzone tylko niektóre zmiany. Część z nich będzie wprowadzana etapowo. W pierwszej kolejności zostanie znowelizowana kwestia urlopów. Ma zostać zniesiony dotychczasowy podział na 20 dni dla osób o stażu pracy do 10 lat oraz 26 dni dla osób pracujących powyżej tego stażu. Od tej pory wszyscy mają mieć do wykorzystania 26 wolnych dni.

Co ważne, urlopy nie mogą zostać przenoszone na kolejne lata, jedynie w wyjątkowych sytuacjach urlop może zostać przeniesiony na kolejny rok. Pracownika będzie też musiał go jak najszybciej wykorzystać. Rozważany jest również zakaz pracy w trakcie urlopu.
Kolejne zmiany mają dotyczyć uelastycznienia umów o pracę, a także zmian w zakresie tzw. „telepracy” – pracownik w razie choroby, nie będzie musiał brać zwolnienia, ale część pracy wykona z domu.

To duże udogodnienie dla rodziców małych dzieci oraz osób, które samotnie je wychowują, przez co miewają trudności w załatwieniu dla nich opieki.

 

/Katarzyna Goch

Komentarze