TO stanie się z Twoimi oszczędnościami po śmierci! Bliscy nie będą mieli…

śmierci

Większość z nas zbiera pieniądze, by jak to się mówi mieć coś na „czarną godzinę”, czy zabezpieczyć przyszłość swoją czy najbliższych. Wielu z nas zastanawia się co stanie się z naszymi oszczędnościami po śmierci i czy zostaną one przekazane komuś z rodziny. Najprostszym rozwiązaniem są Pracownicze Plany Kapitałowe, gdzie możemy odkładać nasze oszczędności.

Warto więc wiedzieć, że środki pieniężne jakie zgromadziliśmy w ramach PPK w przypadku naszej śmierci nie przepadają. Na pewno nie zasilą też budżetu państwa, czy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bądź Funduszu Pracy. Oszczędności jakie zgromadziliśmy na PPK pozostaną więc własnością prywatną, która po śmierci podlega dziedziczeniu i trafi do jednego z członków naszej rodziny, którego wymieniliśmy w testamencie. To my tak naprawdę decydujemy co chcemy zrobić z naszymi oszczędnościami i komu, bądź na co chcemy je przekazać. 

 

 

 

 

Specjalna Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych mówi, że każdy kto pod nie podlega może wskazać osobę lub grupę osób uprawnionych do korzystania ze zgromadzonych środków w ramach PPK. Oczywiście takie oświadczenie musi być tylko i wyłącznie napisane ręcznie i trafić do odpowiedniej instytucji finansowej. Warto o tym pamiętać, ponieważ pieniądze nie wchodzą w skład masy spadkowej. Warto wiedzieć, że do programu pracowniczych Planów Kapitałowych automatycznie zostaje zapisana każda osoba która jest zatrudniona na umowę o pracę, ukończyła 18 rok życia i nie przekroczyła 55 lat. 

 

 

 

źródła: money.pl, foto pixabay.com

 

 

 

 

 

Komentarze