Zamiast 500 plus 10 złotych! Wystarczy, że masz..

Według zapowiedzi polityków, 500 Plus od października 2019 przysługiwać będzie także osobom niesamodzielnym, tzn, takim, którym nie przysługują żadne środki z puli finansowania publicznego np. renty czy emerytury. Pojawiła się wówczas informacja, że jest to kwota maksymalna.

“Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie. Jeżeli więc np. emerytura brutto wynosi 1300 zł, to świadczenie uzupełniające wyniesie 300 zł” – mówiła w rozmowie z dziennikarzami „Dziennika łódzkiego” Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego.

Okazuje się, że rządowy przekaz został stworzony dość nieprecyzyjnie, co spowodowało, że wielu Polaków poczuło się rozczarowanych. Okazuje się, że jedynie połowie osób (z grupy, która składała wniosek) będzie przysługiwała pełna kwota tzn. 500 złotych. Jak relacjonują dziennikarze Radia Zet z grupy 400 tysięcy wnioskodawców, tylko 100 tysięcy dostało wypłaty. 

“187 z nich otrzymało zaledwie po zaledwie dziesięć złotych. Z kolei 5,5 tysiąca osób – po 54,96 zł, 7,5 tysiąca osób – po 151,78 zł, 9 tysięcy osób otrzymało od 252,38 do 449,89 zł. Pełną kwotę 500 zł dostaje 59 tysięcy osób. Obowiązuje tak zwana zasada „złotówka za złotówkę” – czytamy na portalu Money.pl. Możemy wysnuć więc wniosek, że świadczenia są mniejsze, gdy suma otrzymywanych rent lub emerytur przekracza kwotę 1,1 tysiąca złotych. 

Kto może ubiegać się o świadczenie?

500 Plus dla osób niesamodzielnych to dodatek oscylujący w kwocie 500 złotych. Przysługuje osobom pełnoletnim, które nie są w stanie normalnie, samodzielnie funkcjonować lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 

Źródło: Money

Zobacz też: Nowy program 500 plus! Otrzymasz nawet…

Zdjęcie: Youtube

 

 

Komentarze