Unia Europejska wzywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zakazu reklamy aptek

Komisja Europejska (KE) złożyła pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Chodzi o wprowadzenie zakazu reklamy aptek i ich działalności. KE uważa, że polskie prawo narusza dyrektywę dotyczącą handlu elektronicznego.

Zgodnie z polskim prawem, apteki mogą udostępniać tylko ograniczone informacje o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia dla opinii publicznej. Z tego powodu nie mają prawa korzystać z Internetu ani innych środków komunikacji handlowej, zarówno elektronicznych, jak i nieelektronicznych.

Co zawiera dyrektywa?

Według dyrektywy dotyczącej handlu elektronicznego, osoby związane z regulowanymi zawodami powinny mieć możliwość promowania swojej działalności za pomocą usług społeczeństwa informacyjnego. Zarówno dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego, jak i TFUE są interpretowane w taki sposób, że nie pozwalają państwom członkowskim na wprowadzanie ogólnych i całkowitych zakazów reklamy aptek i ich działalności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również potwierdził to stanowisko.

KE uważa, że polskie prawo narusza dyrektywę dotyczącą handlu elektronicznego oraz artykuł 49 i artykuł 56 TFUE. Całkowity zakaz nie jest uzasadniony i nieproporcjonalny w kontekście interesu publicznego dotyczącego zdrowia.

Można wprowadzić pewne niezbędne ograniczenia w celu zapobieżenia praktykom marketingowym, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne. Jednak całkowity zakaz reklamy hamuje konkurencyjność rynku i stanowi przeszkodę w rozwoju i promocji nowoczesnych usług. Przynoszą bezpośrednie korzyści pacjentom – oświadczyła KE.

Polska już dostała upomnienie

Początkowo Komisja Europejska wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a następnie, w lipcu 2020 roku, wydała uzasadnioną opinię. Ze względu na utrzymujące się naruszenie przepisów UE, KE postanowiła przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego Zgodnie z dyrektywą dotyczącą handlu elektronicznego, państwa członkowskie powinny zapewnić, że korzystanie z informacji handlowych, które są częścią usług społeczeństwa informacyjnego lub stanowią usługę społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez osoby związane z regulowanymi zawodami, jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasad wykonywania zawodu. Dotyczy to w szczególności niezależności, godności i prestiżu zawodu, zachowania tajemnicy zawodowej oraz rzetelności wobec klientów i innych przedstawicieli zawodu.

Zgodnie z orzecznictwem, wszelkie środki krajowe, które utrudniają lub czynią mniej atrakcyjnym korzystanie przez obywateli Unii z gwarantowanej przez Traktat swobody przedsiębiorczości, są niezgodne z artykułem 49 TFUE.

Zobacz także: Paszporty dla dzieci odchodzą do lamusa. Ważne informacje dla rodziców

Komentarze