Kancelaria sejmu dała MILION NAGRODY! Za intensywną pracę.

Od stycznia 2019 roku Kancelaria Sejmu wypłaciła łącznie milion złotych w nagrodach!

Od początku bieżącego roku pradownicy Kancelarii Sejmu otrzymali łącznie dodatkowo milion złotych. Najwięcej otrzymała jej szefowa Agnieszka Kaczmarska – w 6 miesięcy dodatkowo zainkasowała 31 tysięcy złotych.

Agnieszka Kaczmarska jest szefem Kancelarii Sejmu od stycznia 2019 roku, od razu otrzymała wysokie nagrody. Marszałek Marek Kuchciński hojnie wynagradza jej pracę, wypalając jej w samych nagrodach ponad 30 tys. złotych w pół roku.

Powody? Oficjalnie to „intensywna, wytężona praca w pierwszym półroczu 2019 roku” – przekazało portalowi se.pl Centrum Informacyjne Sejmu. „Obok siedmiu posiedzeń Sejmu Kancelaria Sejmu była zaangażowana w organizację licznych wydarzeń związanych m.in. ze 100-leciem posiedzenia Sejmu Ustawodawczego” – informuje CIS.

Poza szefową za „szczególne osiągnięcia” nagrodzono innych pracowników kancelarii. Łącznie w pół roku przyznano im nagrody o łącznej wartości 969 004,27 zł. 

„W każdym z tych projektów brali udział pracownicy Kancelarii, w tym w większości z nich – Szef Kancelarii Sejmu, osobiście nadzorujący przygotowania i przebieg danego wydarzenia bądź uroczystości” – informuje CIS. Chodzi o m.in. udostępnienie internautom wybranych wnętrz oraz zbiorów Sejmu RP na platformie Google Arts & Culture, czynne wsparcie przygotowania Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przygotowanie 450 rocznicy Unii Lubelskiej oraz wsparcie przy organizację IV Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Komentarze