Nowe stawki abonamentu RTV w 2020r! Będziesz musiał zapłacić…

stawki

Znamy wysokość opłat abonamentowych na 2020 rok. Abonenci, którzy całą kwotę opłacą z góry będą mogli liczyć na zniżki.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła stawki abonamentu radiowego i telewizyjnego na 2020 rok. Co do zasady, opłaty wnieść powinien każda osoba korzystająca z tych mediów. Stawki na rok 2020 prezentują się następująco:

 

ZOBACZ TAKŻE: Wrzucił je do pralki i włączył wirowanie. Psy ginęły w męczarniach!

 

  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,00 zł. (jeżeli osoba każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 zł).

 

 

  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł. (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 zł).

 

Jak podaje KRRIT opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek Poczty 26. lub 27. dnia jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

 

 

 

źródło: unsplash

 

Komentarze