Polska może mieć spory problem w Unii! Chodzi o…

Postępowanie przeciwko Polsce toczy się oficjalnie już od początku kwietnia. Jednak teraz wiceszef Komisji Europejskiej przygotował projekt skargi i chce, aby został rozpatrzony w trybie przyspieszonym!

 

Przypomnijmy, że toczące się postępowanie KE dotyczy naruszenia prawa unijnego przez tzw. „dyscyplinarki” dla sędziów. Zdaniem komisji, system narusza niezawisłość sędziowską. Kolejnym aspektem postępowania jest powołanie przez polityków tzw. Izby Dyscyplinarnej, złożonej z sędziów wybranych przez KRS. Według Komisji Europejskiej nie gwarantuje ona bezstronności tego organu.

 

Skarga przygotowana przez Fransa Timmermannsa dotyczy systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędzió. Źródła w UE potwierdziły, że taki projekt powstał. Co więcej, ma być omówiony dziś i  jutro, na cotygodniowym kolegium. Wiceszef KE chce, aby skarga zostałą rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Jednak według źródeł, do któych dotarłą Gazeta prawna: „nie ma merytorycznego uzasadnienia dla procedowania skargi w tam trybie”.

 

Już dwa miesiące temu KE poprosiła rząd polski o wprowadzenie zmian. Jednakże RP oficjalnie odrzuciła zalecenie Brukseli. Komisja Europejska nie jest zadowlona z obrotu spraw, dlatego przeciwko Polsce będzie przygotowany pozew do Luksemburga. Sparawa będzie miałą więc swój finał w Trybunale Sprawiedliwości.

 

Fot.pixabay

Komentarze