Polska OPUŚCI strefę Schengen?

Co by się stało, gdyby Polska opuściła strefę Schengen? Nie tylko ograniczyłoby to nasze możliwości podróżowania i znaczne wydłużyło kolejki po paszporty, ale również przyczyniłoby się do milionowych strat gospodarczych.

Czy Schengen zostanie zarezerwowane tylko dla wybranych krajów?

Wspólna polityka migracyjna
Coraz częściej w obradach Komisji Europejskiej (i nie tylko) powraca temat ogarnięcia strefą Schengen krajów, które mają zbliżony sposób prowadzenia polityki migracyjnej. W tym przypadku Polska powinna opuścić strefę, nie tylko ze względu na ilość Polaków podróżujących za granicę w celach stricte zarobkowych, ale również ze względu na nasze podejście do emigrantów i tworzenie w Polsce swego rodzaju azylu. Nasz rząd sukcesywnie sprzeciwia się przyjmowaniu emigrantów.

Macron twierdzi, że państwa wchodzące w skład Schengen zaczyna zbyt wiele różnić i właśnie te różnice nie służą wspólnym interesom. Być może uszczelnienie granic wpłynęłoby pozytywnie na całą sytuację, bo zapobiegałoby rozdźwiękowi pomiędzy polityką chronienia państw członkowskich.
Macron nie jest jedynym politykiem chcącym zmian w strefie Schengen – na ten temat wypowiadał się również Franz Timmermans, będący wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.

Wzmocnieniem Schengen zainteresowanych jest wiele państw, jednak jak na razie nie ma konkretnych ustaleń w tej sprawie. Prawdopodobnie strefa Schengen zostanie zmniejszona dopiero w przeciągu najbliższych kilku lat.

Komentarze