RPP podniosła stopy procentowe! RATA kredytu będzie wyższa!

konta

Od pewnego czasu systematycznie rośnie inflacja, która drenuje portfele polaków. Rada Polityki Pieniężnej podjęła dzisiaj decyzję o wzroście stóp procentowych. Takich krok ma ochłodzić rynek kredytowy i obniżyć presję inflacyjną. Negatywnym skutkiem podwyżki stóp będzie wzrost rat kredytu.

 

 

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 7 października 2021 r. – można przeczytać w komunikacie na stronach Rady Polityki Pieniężnej.

Decyzji Rady to pokłosie rosnącej szybko inflacji. Brak zdecydowanych kroków mógłby spowodować utratę kontroli nad wzrostem cen.

W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano. W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych – możemy czytać w komunikacie.

Po decyzji Rady Polityki Pieniężnej zyskała złotówka, która umocniła się do głównych walut. Wobec euro z ok. 4,59 do ok. 4,55, w stosunku do dolara złotówka umocniła się z prawie 3,98 do ok. 3,95.

Źródło: Forsal.pl / PAP / ISBnews

Zdjęcie: Pixabay

Komentarze