Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje. Rodzice zwolnili dzieci z lekcji religii, ale dyrekcja szkoły…

Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu podjął interwencję w sprawie lekcji religii w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. W jednej z klas, gdzie ponad połowa uczniów nie chodzi na religię – osoby te i tak musiały siedzieć w klasie z tymi, którzy na te lekcje chodzą. Nie było dla nich innej sali.

O sprawie opowiedziała TOKFM matka jednej z uczennic z klasy pierwszej, pani Katarzyna. Wcześniej, szukając pomocy, napisała do Fundacji „Wolność od religii”. Jak mówiła, nie po to córka nie chodzi na religię – by siedząc na niej – tak naprawdę biernie w niej uczestniczyć.

Matce uczennicy zależało, by w planie zajęć religia znalazła się na pierwszej lub ostatniej godzinie, żeby mogła córkę z niej zwolnić. Dyrektor nie wyraził na to zgody. „Ze względów organizacyjnych nie jesteśmy w stanie ułożyć planu lekcji dla wszystkich klas w taki sposób, aby zajęcia religii odbywały się wyłącznie na pierwszej lub ostatniej lekcji. Aby wyjść naprzeciw Pani oczekiwaniom, od najbliższej lekcji religii Pani córka będzie przebywała w bibliotece, pod opieką nauczyciela bibliotekarza” – napisał dyrektor Łukasz Karkowski.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar uznał, że zajmie się sprawą, bo uczniowie, którzy nie wybrali religii, biorą w niej bierny udział. Tymczasem Konstytucja gwarantuje prawo do wolności sumienia i religii oraz prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Rzecznik zwrócił się do dyrektora liceum o wyjaśnienia, czy podjęto działania zmierzające do zorganizowania lekcji religii z poszanowaniem praw osób, które nie chcą w tych lekcjach uczestniczyć. Spytał też, czy taka organizacja zajęć dotyczy wszystkich klas i roczników. RPO chce też wiedzieć, czy w tym roku szkolnym zgłaszano potrzebę organizacji lekcji etyki i czy szkoła realizuje takie zajęcia.

Rodzice zainteresowali sprawą radnego miejskiego Michała Starobrata z Nowoczesnej. Za pośrednictwem Facebooka przesłali mu list o sytuacji w liceum. Radny podjął interwencję.

Z informacji TOKFM docierających od rodziców wynika, że po interwencjach plan lekcji w tej szkole został częściowo zmieniony. Część zajęć z religii została umieszczona na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, a nawet jeśli są w środku – uczniowie, którzy na religię nie chodzą, nie biorą w nich udziału ani czynnie, ani biernie.

Jan Morski

Komentarze