STRAJK kolejnej grupy zawodowej! 500+ WSTRZYMANE?

Ledwie ucichł szum wokół strajku nauczycieli, kolejna grupa zaczęła zwierać szyki przed protestem. Tym razem chodzi o strajk pracowników socjalnych, którzy jak wiadomo odpowiadają za wypłacanie świadczenia 500+.

Skutki strajku urzędników mogą być nawet bardziej dotkliwe dla wielu rodzin, niż ostatni protest nauczycieli.

Czego domagają się strajkujący?
Podobnie jak w przypadku nauczycieli, protest pracowników socjalnych związany jest z niskimi płacami. Urzędnicy twierdzą, że ilość ich obowiązków jest nieproporcjonalna do zarobków, które w niektórych regionach naszego kraju są wręcz głodowymi stawkami.

Przez to wielu pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej nie może podnosić swoich kwalifikacji, nie mówiąc już o zapewnieniu godnego bytu swojej rodzinie. Obecnie trwa zbiórka deklaracji od związków zawodowych oraz osób niezrzeszonych w sprawie ich ewentualnego udziału w strajku.
Osoby pobierające świadczenia 500+ są przerażone doniesieniami o strajku. Dla wielu osób zasiłki są jedynymi stałymi źródłami dochodu, toteż ich brak lub odsunięcie w czasie w danym miesiącu, może znacznie zachwiać rodzinnymi budżetami.

Niestety, strajk tym razem wydaje się być nieunikniony. Rząd w ostatnich latach sukcesywnie lekceważył postulaty pracowników socjalnych, toteż obecna sytuacja stanowi drastyczną w środkach odpowiedź na brak odzewu ze strony polityków. Tak jak w przypadku wielu innych strajków, najbardziej ucierpią osoby trzecie, które nie zawiniły w sprawie złej sytuacji pracowników socjalnych.

 

/Katarzyna Goch

Komentarze