Szokujące doniesienia z Watykanu! Czy kobiety staną przy ołtarzach?

Jak wiadomo, w kościele prezbiterium to miejsce zarezerwowane dla mężczyzn.

W wierze katolickiej kobieta nie może wstąpić do seminarium, przyjąć święceń, sprawować sakramentów ani nawet głosić kazań. Mogą natomiast zaangażować się liturgię poprzez czytanie, śpiew. Za typowo damskie zadania uznaje się też dekorowanie świątyni oraz oczywiście pracę jako gospodyni na plebanii. Jednak w kwestii nieco poważniejszych funkcji nic nie zmienia się od początków chrześcijaństwa. Uwagę na ten problem zwrócono podczas jednego z ostatnich synodów w Watykanie. Stolica Apostolska wysłuchała stanowisk zgromadzonych. Okazało się, że nie wszystkim duchownym opowiada taki podział obowiązków.  Jeden z kardynałów wyraził sprzeciw obecnej sytuacji kobiet w Kościele Katolickim.

Ów kardynał to Oswald Gracias, indyjski duchowny katolicki. To on sprzeciwia się trwającemu obecnie podziałowi kościoła. Jego zdaniem kobiety bardzo angażują się w liturgię, zatem należą im się większe przywileje. 

Kobiety nie mogą spowiadać czy sprawować Eucharystii, ale poza tym mogą pełnić w Kościele praktycznie wszystkie role. Musimy zmienić naszą mentalność i dążyć do decentralizacji władzy. Kobiety nie tylko powinny być głosem doradczym, ale mieć też rolę decyzyjną, np. w radach parafialnych – wyjaśnił. 

Kardynał Oswald Gracias nie widzi jakichkolwiek szans na to, że kobiety mogłyby włożyć ornat i odprawić mszę. W związku z tym apeluje o ustanowienie nowych zasad, dzięki którym panie angażujące się w życie Kościoła Katolickiego poczują się docenione i potrzebne. Duchowny ostrzegł wszystkich, że sytuacja może ulec znacznemu pogorszeniu, jeśli nie dojdzie do reformy. 

Komentarze